Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 702-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  702-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 25, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Bicykle, súčasti a príslušenstvo bicyklov.
25 - Odevy a obuv pre cyklistiku a šport.
35 - Maloobchodná činnosť, veľkoobchodná činnosť, internetový obchod a sprostredkovanie obchodu s výrobkami v triedach 12 a 25.
37 - Opravy (servis) bicyklov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.99, 26.01.20, 27.05.24, 26.11.12, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie