Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 697-2009
(111)  Trademark Number  226536 
(151)  Registration Date  11.12.2009 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.05.2019 
(210)  Application Number  697-2009 
(220)  Application Date  11.05.2009 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.09.2009 
(450)  Publication of Registration Date  08.02.2010 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, periodické a neperiodické tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky, publikácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy, plagáty, prospekty, fotografie, knižné záložky, nálepky, obalové materiály z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály, reklamné materiály z papiera patriace do triedy 16.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie reklamy a propagácie, sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných materiálov, odborné obchodné poradenstvo, obchodné sprostredkovanie v oblasti vydavateľskej činnosti.
41 - Vydavateľská činnosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 27.05.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BigMedia, spol. s r.o.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.05.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2009 09/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.2010 02/2010 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2018 07/2018 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.04.2019 04/2019 ND3M
 
POZ 697-2009
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 697-2009
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.05.2009 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.05.2009 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 11.05.2009 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.06.2009 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.06.2009 Type Payment
4 výsledok rešerše 30.06.2009 Type Internal Letter
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.07.2009 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.07.2009 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.12.2009 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2011 Type Delivered
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 04.08.2011 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.08.2011 Type Delivered
9a Plná moc 04.08.2011 Type Delivered
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2011 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.04.2018 Type Delivered
12a Sprievodný list 10.04.2018 Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.04.2018 Type Delivered
13a Plná moc 12.04.2018 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 08.06.2018 Type Sent document
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.01.2019 Type Delivered
15a Plná moc 25.01.2019 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 13.02.2019 Type Sent document
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2019 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2019 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.02.2021 Type Delivered
19a Príloha inde neuvedená 26.02.2021 Type Delivered
20 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.04.2021 Type Sent document
POZ 697-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2011 BigMedia, spol. s r. o. BigMedia, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.10.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.06.2018 BigMedia, spol. s r.o. BigMedia, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku