Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 695-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  198386 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  695-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.05.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervovaná, sušená a varená zelenina, najmä solená a nakladaná zelenina, polievky a prípravky na výrobu polievok vrátane prípravkov na výrobu zeleninových polievok a bujónové koncentráty.
30 - Omáčky okrem šalátových dresingov, chuťové prísady, korenia, príchute prísady do jedál, zmesi solenej a sušenej zeleniny používané ako chuťové prísady do jedál. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.11, 05.09.24, 25.03.15, 26.01.14, 26.04.15 
(540) Vyjadrenie