Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 694-2012
(111)  Trademark Number  234011 
(151)  Registration Date  15.01.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  694-2012 
(220)  Application Date  27.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2012 
(450)  Publication of Registration Date  01.03.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  31, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  31 - Osivá, sadivá a poľnohospodárske plodiny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, semená, rastliny, živé zvieratá, krmivá a kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat patriace do tejto triedy.
35 - Reklama, marketing; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s poľnohospodárskymi rastlinnými komoditami, sadivami, osivami, poľnohospodárskymi produktmi; sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi rastlinnými komoditami, sadivami, osivami, poľnohospodárskymi produktmi.
42 - Výskumná, vývojová a s tým súvisiaca poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  OSEVA Slovakia 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  OSEVA, a.s.; Potoční 1436, 696 81 Bzenec; CZ 
(740)  Attorney(s)  Mgr. Magdaléna Bachratá - BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Patentová a známková kancelária; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  27.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 694-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2012 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 694-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 27.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 Type Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.05.2012 Type Delivered
Plná moc 15.05.2012 Type Delivered
výsledok rešerše 28.06.2012 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 26.07.2012 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.07.2012 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 06.08.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Type Delivered
POZ 694-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku