Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 69207
(111)  Trademark Number  173543 
(151)  Registration Date  02.02.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.06.2012 
(210)  Application Number  69207 
(220)  Application Date  10.06.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.05.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  36 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Všetky druhy finančných služieb, najmä prevody peňazí vykonávané telegraficky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  WESTERN UNION 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Western Union Holdings, Inc.; 7001 East Belleview Avenue, Denver, CO 80237; US 
(740)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.06.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2012 05/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 05/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.04.2019 04/2019 TC3M
 
POZ 69207
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 69207
S/N Item Name Date Type Document
1 Osvedčenie 27.09.1994 Type Delivered
2 Plná moc 27.09.1994 Type Delivered
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.10.1994 Type Payment
4 Spis Praha Type Delivered
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.11.1994 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.1995 Type Sent document
7 Žiadosť o zmenu adresy 03.03.1995 Type Delivered
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.03.1995 Type Delivered
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.04.1995 Type Payment
10 vyžiadanie poplatku 02.10.1997 Type Sent document
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.1997 Type Payment
12 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 16.10.1997 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis prevodu 16.10.1997 Type Internal Letter
14 dodatok k osvedčeniu OZ 22.02.1998 Type Sent document
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2000 Type Delivered
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
17 pokyn na zápis prevodu 30.05.2000 Type Internal Letter
18 dodatok k osvedčeniu OZ 09.08.2000 Type Sent document
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2002 Type Delivered
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.05.2002 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2012 Type Delivered
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.02.2012 Type Delivered
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2012 Type Payment
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2012 Type Payment
26 dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Type Sent document
27 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.10.2018 Type Delivered
27a Sprievodný list 15.10.2018 Type Delivered
28 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Type Delivered
29 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 03.12.2018 Type Sent document
30 Odpoveď na správu úradu 06.02.2019 Type Delivered
30a Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
30b Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
31 Odpoveď na správu úradu 14.02.2019 Type Delivered
31a Plná moc 14.02.2019 Type Delivered
32 Doplnenie materiálov 04.03.2019 Type Delivered
32a Plná moc 04.03.2019 Type Delivered
33 dodatok k osvedčeniu OZ 15.03.2019 Type Sent document
34 dodatok k osvedčeniu OZ 29.03.2019 Type Sent document
35 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.10.2021 Type Delivered
POZ 69207
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa New Valley Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York
New Valley Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York
First Financial Managment Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Georgia
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2012 Western Union Holdings, Inc. Western Union Holdings, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.03.2019 Western Union Holdings, Inc. Western Union Holdings, Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 21.03.2019 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku