Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69204
(111)  Číslo ochrannej známky  175201 
(151)  Dátum zápisu  14.07.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69204 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.10.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Izolačný materiál vo forme fólií na aplikáciu na vonkajšie povrchy budov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DRYVIT SYSTEMS, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Rhode Island; One Energy Way, West Warwick,Rhode Island 02893; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 08/2012 ND3M
 
POZ 69204
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69204
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 10.06.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.01.1995 Typ Odoslané
3 Plná moc 14.03.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.03.1995 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.05.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.04.2002 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2002 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.05.2012 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.05.2012 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.10.2021 Typ Doručené
POZ 69204
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku