Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69110
(111)  Číslo ochrannej známky  173964 
(151)  Dátum zápisu  03.03.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69110 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.06.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 03, 05, 10, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - 3,5,10,21 - Zubné pasty, prípravky na čistenie a leštenie prirodzeného alebo umelého chrupu, ústne vody a osviežovače dychu bez obsahu liečivých látok, ústne vody s obsahom liečivých látok, prípravky na výplne zubov, dentálny vosk, prostriedky na zisťovanie zubného kameňa, zubných kazov a chorôb ďasien, kefky na zuby a na zubné protézy, kefky a materiály na ich výrobu, špáradlá na zuby, materiály a nástroje na čistenie a leštenie prirodzeného alebo ume- lého chrupu, nádobiek, držiakov a misiek.
03 - Neuvedené
05 - Neuvedené
10 - Neuvedené
21 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  INDICATOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Gillette Company LLC; One Gillette Park, Boston, Massachusets 02127; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokát, AK Štros & Kusák, Štros David, JUDr.; Panenská 29, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.06.1995 06/1995 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.06.2001 06/2001 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.10.2007 10/2007 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.12.2010 12/2010 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 07/2012 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2018 12/2018 PC3M
 
POZ 69110
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69110
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 05.06.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.09.1994 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.11.1994 Typ Doručené
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.11.1994 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.12.1994 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.01.1995 Typ Odoslané
7 F0021 Poplatok 26.01.1995 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 27.01.1995 Typ Interné listy
9 Osvedčenie Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2001 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2001 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 09.02.2001 Typ Odoslané
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2001 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2001 Typ Platba
15 pokyn na zápis prevodu 13.03.2001 Typ Interné listy
16 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2001 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.11.2001 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2001 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2007 Typ Doručené
20a Doklad o prevode 20.07.2007 Typ Doručené
20b Plná moc 20.07.2007 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2007 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.2007 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2010 Typ Doručené
23a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.07.2010 Typ Doručené
23b Plná moc 23.07.2010 Typ Doručené
24 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2010 Typ Platba
25 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.08.2010 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2010 Typ Odoslané
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.04.2012 Typ Platba
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.04.2012 Typ Doručené
29 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.04.2012 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis prevodu 02.08.2018 Typ Doručené
31a Sprievodný list 02.08.2018 Typ Doručené
31b Plná moc 02.08.2018 Typ Doručené
31c Doklad o prevode 02.08.2018 Typ Doručené
32 Žiadosť o zápis prevodu 06.08.2018 Typ Doručené
32a Plná moc 06.08.2018 Typ Doručené
32b Doklad o prevode 06.08.2018 Typ Doručené
33 vyžiadanie poplatku 20.09.2018 Typ Odoslané
34 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2018 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 05.12.2018 Typ Odoslané
POZ 69110
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 26.03.2001 GILLETTE CANADA COMPANY, also trading as Oral-B Laboratories ORAL - B LABORATORIES, A DIVISION OF GILLETTE CANADA INC.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2001 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar Komerčno-právna a patentová kancelária, HASPEL Ladislav, JUDr., CSc.
2 Prevod majiteľa 16.08.2007 Procter & Gamble Business Services Canada Company GILLETTE CANADA COMPANY, also trading as Oral-B Laboratories
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.08.2007 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2010 Procter & Gamble Business Services Canada Company Procter & Gamble Business Services Canada Company
5 Zápis alebo zmena zástupcu 14.10.2010 Štros David, JUDr., AK Štros Kusák inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
6 Prevod majiteľa 12.11.2018 The Gillette Company LLC Procter & Gamble Business Services Canada Company
7 Zápis alebo zmena zástupcu 12.11.2018 advokát, AK Štros & Kusák, Štros David, JUDr. Štros David, JUDr., AK Štros Kusák
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku