Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 69106
(111)  Trademark Number  179294 
(151)  Registration Date  19.01.1998 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.06.2022 
(210)  Application Number  69106 
(220)  Application Date  05.06.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.10.1997 
(450)  Publication of Registration Date  08.04.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  12, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  12 - Pozemné vozidlá, ich súčasti, pneumatiky a duše.
37 - Údržba a opravy pozemných vozidiel, najmä výmena pneumatík, tlmičov, svetiel a batérií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  EUROMASTER 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT; 7 place Henri Dunant, 630 00 Clermont-Ferrand; FR 
(740)  Attorney(s)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.06.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.1997 10/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.04.1998 4/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 8/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2019 8/2019 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 12.01.2022 1/2022 ND3M
 
POZ 69106
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.02.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2012 132,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.06.2019 20,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2021 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 69106
S/N Item Name Date Type Document Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
Spis Praha Type Delivered
Plná moc 16.06.1993 Type Delivered
výsledok rešerše 06.05.1997 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 05.06.1997 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.1998 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.01.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.05.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.11.2018 Type Delivered
Plná moc 23.11.2018 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.11.2018 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 17.01.2019 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.03.2019 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.05.2019 Type Delivered
Sprievodný list 22.05.2019 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 05.06.2019 Type Sent document
Doplnenie materiálov 05.06.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 05.06.2019 Type Delivered
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.06.2019 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 20.06.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 16.11.2021 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2021 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.12.2021 Type Sent document
POZ 69106
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.06.2019 EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT EURODRIVE Services and Distribution N. V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku