Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68945
(111)  Číslo ochrannej známky  174688 
(151)  Dátum zápisu  01.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  68945 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (3,5) Šampóny na vlasy, prostriedky na oplachovanie vlasov, vlasové kondicionéry, prostriedky na čistenie pleti, prostriedky na zvlhčovanie pleti, pleťové krémy, holiace krémy. Vitamínové, minerálne, bylinkové a proteínové doplnky stravy, všetko vo forme tabliet, práškov alebo kvapaliny.
03 - Neuvedené
05 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HERBALIFE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.; 800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 09/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 07/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 08/2012 ND3M
 
POZ 68945
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68945
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.06.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.06.1993 Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 pokyn na zverejnenie POZ 09.03.1995 Typ Interné listy
5 Osvedčenie Typ Doručené
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.02.2002 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.03.2002 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2011 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 22.03.2011 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2011 Typ Doručené
11a Plná moc 22.03.2011 Typ Doručené
11b Doklad 22.03.2011 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 27.04.2011 Typ Odoslané
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.05.2011 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.05.2012 Typ Doručené
15a Plná moc 16.05.2012 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.05.2012 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.10.2021 Typ Doručené
POZ 68945
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.05.2011 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku