Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 68192
(111)  Trademark Number  173562 
(151)  Registration Date  07.02.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.04.2012 
(210)  Application Number  68192 
(220)  Application Date  27.04.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.05.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 09, 16, 28, 35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
09 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
16 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
28 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
35 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
41 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
42 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ASOP 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Nedvěd Jaroslav; Tř. Spojenců 715/18, 772 00 Olomouc; CZ;
Dokoupil Vítězslav, Ing.; Tovéř 83, 783 16 Tovéř; CZ 
(740)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  27.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 5/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.06.2001 6/2001 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.06.2001 6/2001 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.07.2002 7/2002 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2009 5/2009 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
8 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 68192
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2000 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2000 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.01.2001 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.07.2001 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2001 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2009 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.06.2012 198,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 68192
S/N Item Name Date Type Document Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
F0021 Poplatok Type Payment
Osvedčenie Type Delivered
Spis Praha Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) Type Delivered
Plná moc 27.04.1992 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.07.1993 Type Delivered
Avízo o platbe 14.07.1993 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.07.1993 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.09.1994 Type Sent document
Doklad 27.09.1994 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 10.11.1994 Type Internal Letter
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2000 Type Delivered
Žiadosť o zmenu adresy 28.08.2000 Type Delivered
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 29.11.2000 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 11.12.2000 Type Delivered
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 05.01.2001 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2001 Type Payment
pokyn na zmenu mena/názvu/adresy/sídla 20.03.2001 Type Internal Letter
pokyn na zápis prevodu 20.03.2001 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2001 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2001 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.07.2001 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2001 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.07.2001 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 25.02.2009 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.03.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2009 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 27.04.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.06.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Type Delivered
POZ 68192
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.03.2001 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
ASOP, spol. s r. o. v likvidaci ASOP, spol. s r.o.
2 Prevod majiteľa 20.03.2001 Šišková Zdeňka, Ing. ASOP, spol. s r. o. v likvidaci
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.04.2002 Šišková Zdeňka, Ing. Šišková Zdeňka, Ing.
4 Prevod majiteľa 17.03.2009 Nedvěd Jaroslav Šišková Zdeňka, Ing.
Dokoupil Vítězslav, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 17.03.2009 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku