Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67985
(111)  Číslo ochrannej známky  173815 
(151)  Dátum zápisu  14.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67985 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a výrobky z ryže, náhradky z kávy, obilniny a obilné prípravky, chlieb, sucháre, koláče, torty a cukrárske výrobky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, čokoláda a výrobky z čokolády, tekutá čokoláda, nelekárske bonbóny, mrazené lízanky, zmrzliny a mrazené slad- kosti, nápoje v prášku, desiate, potraviny a suroviny na prípravu hotových jedál a omáčok pokiaľ nie sú zahrnuté v tejto triede. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SNICKERS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mars, Incorporated; 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 07/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.11.2002 11/2002 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.11.2007 11/2007 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.05.2008 05/2008 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
 
POZ 67985
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67985
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 15.04.1992 Typ Doručené
2 Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.07.1994 Typ Doručené
3 Osvedčenie 18.07.1994 Typ Doručené
4 Plná moc 18.07.1994 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.08.1994 Typ Platba
6 Plná moc Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.1994 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.08.1998 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
11 Urgencia 14.09.1998 Typ Doručené
12 pokyn na zápis prevodu 18.09.1998 Typ Interné listy
13 dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.1999 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2002 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2002 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2002 Typ Doručené
18a Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 10.07.2002 Typ Doručené
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2002 Typ Platba
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.08.2002 Typ Platba
21 Žiadosť o vrátenie poplatku 23.07.2002 Typ Doručené
22 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 11.09.2002 Typ Odoslané
23 dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 25.10.2002 Typ Odoslané
25 vnútrospisový list 06.11.2002 Typ Interné listy
26 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.08.2007 Typ Doručené
27 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.08.2007 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2007 Typ Odoslané
29 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2008 Typ Doručené
29a Doklad o prevode 21.02.2008 Typ Doručené
29b Plná moc 21.02.2008 Typ Doručené
30 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2008 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2008 Typ Odoslané
32 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Doručené
32a Plná moc 05.01.2012 Typ Doručené
33 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.01.2012 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
35 Výpoveď plnej moci 17.01.2014 Typ Doručené
35a Doklad 17.01.2014 Typ Doručené
36 všeobecný referátnik 14.02.2014 Typ Odoslané
37 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2021 Typ Doručené
POZ 67985
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa EFFEMS AG
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.09.2002 Masterfoods kom. spol. Master Foods Slovakia, k. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.09.2007 Mars SR, kom. spol. Masterfoods kom. spol.
3 Prevod majiteľa 17.03.2008 Mars, Incorporated Mars SR, kom. spol.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.03.2008 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2014 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku