Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67914
(111)  Číslo ochrannej známky  174548 
(151)  Dátum zápisu  18.05.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67914 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.08.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a výrobky z ryže, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrobky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, čokoláda, výrobky z čokolády, čokoládové nápoje, bonbóny bez liečivých účinkov, mrazené lízanky, zmrzliny a mrazené sladkosti, nápoje v prášku, desiate, olovranty a potraviny na prípravu hotových jedál a omáčok pokiaľ nie sú zaradené do triedy 30. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GALAXY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mars, Incorporated; 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  13.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.08.1995 8/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.11.2002 11/2002 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.05.2008 5/2008 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.05.2008 5/2008 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
7 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67914
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2002 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2002 200,00 SKK 11.11.2002 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.03.2008 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.03.2008 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.01.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67914
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Osvedčenie 20.10.1994 Typ Doručené
Plná moc 20.10.1994 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.10.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.10.1994 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 24.04.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 27.04.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2002 Typ Platba
Žiadosť o vrátenie poplatku 23.07.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.08.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 25.10.2002 Typ Odoslané
vnútrospisový list 06.11.2002 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.02.2008 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2008 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2008 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.01.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 17.01.2014 Typ Doručené
Doklad 17.01.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.08.2021 Typ Doručené
POZ 67914
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.09.2002 MASTERFOODS AG EFFEMS AG
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.03.2008 Mars Schweiz AG MASTERFOODS AG
3 Prevod majiteľa 17.03.2008 Mars, Incorporated Mars Schweiz AG
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.03.2008 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2014 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku