Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67769
(111)  Číslo ochrannej známky  176647 
(151)  Dátum zápisu  06.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67769 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Časti odevov, ponožky, pančuchy, kravaty, šály, šatky na hlavu, šatky na krk, rukavice (obsiahnuté iba v triede 25), opasky (obsiahnuté iba v triede 25), tričká, farebné tričká či bundy, tkané a pletené časti odevov, džínsy, džínsové bundy, pokrývky hlavy, obuvnícky tovar vrátane čižiem a iných topánok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.24, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GROTTO S. P. A; Via Ponte dei Granatieri 4, Chiuppano (Vicenza); IT 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  07.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 6/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67769
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.04.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67769
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.08.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.09.1994 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.04.1995 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.05.1995 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.05.1995 Typ Doručené
Plná moc 14.06.1995 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.08.1995 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.08.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.10.1995 Typ Doručené
Plná moc 08.12.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 15.01.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.11.1997 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 02.10.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.11.1998 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 04.12.1998 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.12.1998 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 15.12.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.01.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 02.02.1999 Typ Interné listy
pokyn na zápis prevodu 02.02.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 14.05.1999 Typ Odoslané
Plná moc 08.03.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.03.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.03.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o informáciu 12.09.2005 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.09.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.04.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.04.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Typ Doručené
POZ 67769
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Moda di Italia Sportswear Handel GmbH
EXAGON (Germany ) GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku