Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67669
(111)  Číslo ochrannej známky  176706 
(151)  Dátum zápisu  25.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67669 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Liečivé cukrovinky vrátane plnených cukroviniek, liečivé dietetické výrobky, dietetické potraviny a potraviny pre dojčatá, vitamínové prípravky, káva, čaj, kakao, cukor, ryža a výrobky z ryže, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrobky, cukríky a cukrovinky, müsli tyčinky, čokoláda a čokoládové výrobky, nápoje z čokolády, cukrovinky bez liečivých účinkov, zmrzliny a mrazené sladkosti, ochucovadlá na prípravu nápojov, desiate, potraviny a suroviny na prípravu hotových jedál a omáčok, pokiaľ patria do tejto triedy.
30 - Liečivé cukrovinky vrátane plnených cukroviniek, liečivé dietetické výrobky, dietetické potraviny a potraviny pre dojčatá, vitamínové prípravky, káva, čaj, kakao, cukor, ryža a výrobky z ryže, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrobky, cukríky a cukrovinky, müsli tyčinky, čokoláda a čokoládové výrobky, nápoje z čokolády, cukrovinky bez liečivých účinkov, zmrzliny a mrazené sladkosti, ochucovadlá na prípravu nápojov, desiate, potraviny a suroviny na prípravu hotových jedál a omáčok, pokiaľ patria do tejto triedy.
32 - Liečivé cukrovinky vrátane plnených cukroviniek, liečivé dietetické výrobky, dietetické potraviny a potraviny pre dojčatá, vitamínové prípravky, káva, čaj, kakao, cukor, ryža a výrobky z ryže, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrobky, cukríky a cukrovinky, müsli tyčinky, čokoláda a čokoládové výrobky, nápoje z čokolády, cukrovinky bez liečivých účinkov, zmrzliny a mrazené sladkosti, ochucovadlá na prípravu nápojov, desiate, potraviny a suroviny na prípravu hotových jedál a omáčok, pokiaľ patria do tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TUNES 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WM Wrigley Jr. Company; 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  01.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 6/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.11.2010 11/2010 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.11.2010 11/2010 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
6 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67669
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2009 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2009 26,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.12.2009 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.03.2010 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.05.2010 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.05.2010 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.06.2010 8,25 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.06.2010 8,25 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.06.2010 8,25 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.07.2010 8,25 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67669
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o opravu Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
Plná moc 04.11.1994 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.11.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.11.1994 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 27.03.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.04.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
Plná moc 22.01.2009 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2009 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.01.2009 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.01.2009 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2009 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2009 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 31.03.2009 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 31.03.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.05.2009 Typ Doručené
Osvedčenie 27.05.2009 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.08.2009 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.08.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.10.2009 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.12.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.12.2009 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.02.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 17.03.2010 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.03.2010 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.05.2010 Typ Odoslané
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.05.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.05.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2010 Typ Platba
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2010 Typ Platba
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.06.2010 Typ Odoslané
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.06.2010 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.06.2010 Typ Platba
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.06.2010 Typ Platba
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.06.2010 Typ Platba
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.07.2010 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.07.2010 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 09.08.2010 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.02.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2021 Typ Doručené
POZ 67669
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.09.2010 New Uno Holdings Corporation MARS, INCORPORATED
2 Prevod majiteľa 22.09.2010 WM Wrigley Jr. Company New Uno Holdings Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2010 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku