Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 673-2012
(111)  Trademark Number  234483 
(151)  Registration Date  09.04.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  673-2012 
(220)  Application Date  25.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.01.2013 
(450)  Publication of Registration Date  03.06.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 29, 30, 35, 39, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, tlačivá, vrecia a vrecká z papiera a plastických materiálov na balenie, lepenkové škatule, papierové škatule.
25 - Detské, pánske a dámske odevy, kabáty, kostýmy, obleky, uniformy, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky a peleríny, bundy, kombinézy, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, krátke jazdecké nohavice, saká, sukne, šortky, plášte, kúpacie plášte, pracovné plášte, vrchné ošatenie, zástery, košele, kravaty, pulóvre, svetre, vesty, džínsy, športové bundy, športové odevy, gymnastické dresy, nepremokavý odev, plážové oblečenie, plavky, župany, oblečenie na spanie, pyžamá, nočné košele, tepláky, maškarné kostýmy, bielizeň, tielka, tričká, trenírky, pánske podväzky a spodky, slipy, ponožky, dámska bielizeň, podprsenky, korzety, pančuchy, šály, šatky, šerpy, závoje, detské nohavičky, textilné plienky, klobúky, baretky, čelenky, čiapky, chrániče uší, kapucne, opasky, palčiaky, rukavice, dreváky, futbalová obuv, galoše, gamaše, gymnastické cvičky, lyžiarske topánky, papuče, sandále, šnurovacie topánky, mokasíny, obuv na kúpanie.
29 - Zemiakové hranolčeky, krokety, zemiakové lupienky, šľahačka, syry, zemiakové vločky.
30 - Jemné pečivo, keksy, krekery, oblátky, pukance, sendviče, sušienky, biskvity.
35 - Maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, s poľnohospodárskymi produktmi, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s tabakovými výrobkami, s ovocím, so zeleninou, s papierom a papiernickými výrobkami, s kancelárskymi potrebami, so záhradnými produktmi, určenými na spotrebu alebo konzervovanie, s plodinami neupravenými nijakým spôsobom na priamu spotrebu, s prípravkami na čistenie, s toaletnými prípravkami; obchodné franchisingové služby; obchodné informácie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, analýzy nákladov; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, propagačné služby, predvádzanie tovaru, inzertné činnosti, distribúcia brožúr a prospektov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; aranžovanie výkladov; organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných a propagačných motivačných akcií.
39 - Skladovanie potravín, balenie tovaru, skladovanie tovaru, prenájom skladovacích a mraziarenských kontajnerov, osobná doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava.
43 - Reštaurácie, reštauračné a gastronomické služby, kaviarne, pivárne, vinárne, jedálne, závodné jedálne, samoobslužné reštaurácie, zariadenia rýchleho občerstvenia, pohostinstvá, bary, bufety, bistrá, verejné stravovanie, hotelierske služby, motelové služby, penzióny a ubytovacie služby s možnosťami stravovania; zasielanie a dodávka baleného alebo nebaleného jedla a potravinárskych výrobkov; služby v oblasti zásobovania potravinárskymi výrobkami; príprava a donáška jedál a nápojov na objednávku do domu a na spoločenské podujatia, na recepcie a oslavy; služby v oblasti poskytovania jedál objednaných prostredníctvom interaktívnych komunikačných sietí; informácie a poradenské služby týkajúce sa hotelierskych služieb, reštauračných služieb, gastronomických služieb a prechodného ubytovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.04, 26.01.16, 26.02.01, 27.05.15, 27.05.12, 08.07.08, 26.01.18, 25.01.10, 27.03.15, 27.05.23, 27.99.16 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Čop Radovan, Mgr.; Jasovská 101, 040 11 Košice; SK;
Gazmend Džaferi; Trg. Palih Boraca 20, 512 66 Selce; HR 
(740)  Attorney(s)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  25.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 673-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2012 231,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 673-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 25.04.2012 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 26.04.2012 Type Delivered
Plná moc 26.04.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 26.04.2012 Type Delivered
Zmluva 26.04.2012 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.04.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 Type Payment
výsledok rešerše 07.11.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Type Sent document
POZ 673-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku