Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 67231
(111)  Trademark Number  176178 
(151)  Registration Date  21.11.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.03.2022 
(210)  Application Number  67231 
(220)  Application Date  12.03.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  07.02.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 06, 07 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (6,7) Kovové ventily, kovové rúry a rúrky, časti a armatúry na uvedený tovar, čerpadlá, ponorné suspenzné výrobky, časti a armatúry na uvedený tovar.
06 - Neuvedené
07 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  GOODWIN 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GOODWIN INTERNATIONAL LIMITED; Goodwin House, Leek Road, ST1 3NR Hanley, Stoke-on-Trent; GB 
(740)  Attorney(s)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.03.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2002 08/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 67231
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 67231
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha 12.03.1992 Type Delivered
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.10.1994 Type Sent document
3 Plná moc 07.12.1994 Type Delivered
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.01.1995 Type Payment
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.10.1995 Type Internal Letter
6 Osvedčenie Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.03.2002 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2002 Type Payment
9 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 03.04.2002 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2002 Type Delivered
10a Plná moc 03.05.2002 Type Delivered
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2002 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Type Sent document
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.09.2011 Type Delivered
13a Plná moc 21.09.2011 Type Delivered
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2011 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Type Sent document
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.08.2021 Type Delivered
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Type Delivered
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2021 Type Payment
17a Plná moc 20.09.2021 Type Delivered
18 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Type Sent document
POZ 67231
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.05.2002 GOODWIN INTERNATIONAL LIMITED R. GOODWIN INTERNATIONAL LIMITED
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku