Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 671-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227392 
(151)  Dátum zápisu  14.04.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  671-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.04.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.06.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 16, 19, 25, 35, 38, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Alobal (hliníková fólia); alpaka; argentan, pakfón; armatúry, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové baliace fólie; bazény (kovové konštrukcie); berýlium (glucínium); kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné schránky; kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; biele kovy; kovové uväzovacie bóje; bóje, kovové majáky s výnimkou svetelných; bramy; kovové brány; kovové bridlicové príchytky; bronz; bronz na náhrobky; umelecké diela z bronzu; kovové telefónne búdky; vystužovacie kovové materiály na stavbu budov; busty z obyčajných kovov; kovové čapy; mastiace čapy; kovové čeľuste zveráka; cermet (kovovo-keramický materiál); kovové cestné zvodidlá; kovové chrániče na stromy; chróm; chromit; chrómové rudy; cín; cínové platne, plechy; písmená a číslovky z obyčajných kovov; kovové debnenie; denverské kliešte (blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut); kovové stavebné dielce; kovové klietky pre divú zver; kovová dlažba; kovová dlaždicová podlaha; kovové dlážky; plávajúce kovové doky na uväzovanie lodí; kovové domové čísla (nesvietiace); domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové dopravné palety; kovové náhrobné dosky; drôt; anténový drôt; drôtené pletivo; jemné drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov); kovové držadlá, rukoväte, kľučky; kovové dvere; kovové dverové obloženie; kovové dverové prahy; dverové pružiny s výnimkou elektrických; kovové dverové rámy; kovové zárubne; dverové zástrčky; kovové dýzy; elektródy na spájkovanie a zváranie; ferotitán; figuríny (sošky) z obyčajných kovov; fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové uzávery na fľaše; kovové formy na ľad; galenit; germánium; glucínium; oceľové gule; kovové háčiky na šaty; kovové vešiakové háčiky; háčiky (železiarsky tovar); hafnium; hliník; hliníková fólia; hliníkový drôt; kovová sieťka proti hmyzu; horčík; kovové hrobky; hrotnice; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; indium; ingoty z obyčajných kovov; kovové inzertné stĺpy; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové kabíny na prezliekanie; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; káble na visuté lanovky; kade, kovové nádrže; kadmium; kladky na posuvné okná; kovové kladky (nie ako časť stroja); kovové klapky drenážnych rúrok; klapky, kovové ventily drenážnych rúrok; klapky, kovové ventily vodovodov; kovové vzduchovody na ventilačné a klimatizačné zariadenia; klince; klopadlá, klopadlá na dvere; kľúče; krúžky z obyčajných kovov na kľúče; kovové kľučky dverí; kovové konštrukcie klzísk; kobalt (surovina); kovové kohútiky na sudy; kokily (lejárstvo); kovové koľajnice; koľajnicové spojky; kovové kolená ako ohyby potrubia; kovové kolená na potrubie; kovové kolieska na nábytok; kovové kolíky; stenové kovové kolíky (príchytky); kovové komínové nadstavce; komínové kovové rúry; komíny; kovové dymovody; kovové koncové svorky na laná; kovové kontajnery; kovové konzervy; konzoly; kovové podpery pre stavebníctvo; kovové koše; kovové kostry budov; kovové kostry stavieb; kotevné dosky; kovové prístaviská na kotvenie lodí; kotvy; kovania na dvere; kovania na okná; stavebné kovania; kovové kovanie na kľučky; kovanie na nábytok; kovanie na truhly; kovové kovanie na vychádzkové palice; kovové obruče, spojky; kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve; obyčajné kovy (surové alebo ako polotovary); kovy v prášku; kovové krídlové okná; kovové kruhové zvierky na rúry; krúžky na kľúče z obyčajných kovov; kovové krúžky; kovové kufre, truhlice; kovové lamely, vložky, tenké doštičky; kovové laná s výnimkou elektrických; kovové lávky; kovové lejárske formy; kovové lešenia; liatina netepaná alebo čiastočne tepaná; limonit; kovové lišty, laty; ložiskový kov; maltovnice (kovové vane na miešanie malty); mangán; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; kovové konštrukcie markíz; tlakové mastenice; kovové matice; meď surová alebo ako polotovar; medené krúžky; neizolovaný medený drôt; kovové meracie tyčky na meranie hladiny oleja (pre železničné vozne); kovové rúčky na metly; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; molybdén; molybdenit; surová mosadz alebo ako polotovar; kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom; kovové nádoby na potraviny; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové nádoby (plechovky); kovové nádrže; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové náhrobky; kovové popruhy na manipuláciu s nákladom; kovové slučky na manipulovanie s nákladom; nákovy; prenosné nákovy; nákovy, rohatinky; napínače; napínače na kovové drôty; napínače na kovové pásy; napínače na kovové remene; kovové debny na náradie; kovové nárazníky; nástupištia, kovové prefabrikáty; kovové násypníky nie mechanické; kovové navijaky na navíjanie hadíc s výnimkou mechanických; nikel; niób; kovové nity; nízkouhlíková oceľ; kovové nosníky; obalové nádoby z kovu; obaly z cínového plechu; plechové obaly; kovové objímky na potrubie; kovové objímky; kovové rúrové objímky; objímky, prstence; kovové obklady stien a priečok (na stavby); kovové stavebné obklady; obloženia stavieb alebo nábytku z niklovej mosadze; kovové obloženie stavieb; kovové lamelové obloženie; kovové obruče na sudy; obyčajné kovy surové alebo ako polotovary; nespracovaná oceľ alebo ako polotovar; zliatiny ocele; oceľoliatina; oceľ na odliatky; oceľové kuríny (klietky) kovové; oceľové laná; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľové stavebné konštrukcie; oceľové stožiare; oceľový drôt; kovové ohrady hrobiek; kovové okenice; kovové okenné rámy; okenné žabice; okenné západky; kovanie okien; kovové okná; kovové okolesníky; olovo ako surovina alebo polotovar; ostnatý drôt; ostrohy; otvárače dverí s výnimkou elektrických; pakfón; kovové palety na manipuláciu s tovarom; kovové manipulačné palety; kovové nakladacie palety; kovové prepravné palety; kovové palisády; kovové pamätné tabule; pancierové platne; pancierové plechy; kovové stavebné panely; pánty, závesy; kovové pánty, závesy; pasce na divú zver; pásiková oceľ; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové pásky na zväzovanie; pásová oceľ; pásy ocele; pásy železa; kovové pásy na manipuláciu s nákladmi; kovové pažnice, štetovnice; kovové piliny; kovové pilóty; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; kovové platničky, podložky; plech; plechovky; konzervové plechovky; kovové pletivo; plomby (kovové pečate); kovové ploty; klince na podkovy; kovové podložky, lamely, tenké doštičky; kovové podložky, platničky; kovové podpery; kovové železničné podvaly; bezpečnostné pokladničky; kovové pokladničky; kovové poklopy; bronzové náhrobné pomníky; kovové pomníky; kovové náhrobné pomníky; kovové kovanie na postele; kovové posteľové kolieska; kovové poštové schránky; postriebrené cínové zlúčeniny; kovové potrubia; kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu; kovové potrubia ústredného kúrenia; kovové kusy na potrubia; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové prívodné potrubie; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; kovové poznávacie značky; kovové poznávacie (registračné) značky; pracky z obyčajných kovov (železiarsky tovar); kovy v práškoch; predvalcované bloky; vývalky (výrobky metalurgie); kovové prefabrikáty; kovové preklady; kovové príchytky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; príručné kovové pokladnice; kovové príslušenstvo postelí; pristávacie schodíky kovové pohyblivé pre cestujúcich; kovové prístavné hrádze na kotvenie lodí; pružinové zámky; pružiny (železiarsky tovar); reťaze pre psy; putá; pyroforické kovy; kovanie na rakvy; kovové rámy stavieb; kovové skleníkové rámy; kovové rebríky; kovové registračné značky (poznávacie značky); kovové reklamné stĺpy; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; reťaze pre rožný statok; kovové reťaze; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty; rohatiny (nákovy); oceľové rolety; kovové obloženie ropných vrtov; kovové rošty; kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové rúčky na kosy; kovové rudy; kovové rukoväte nožov; kovové krúžky na rukoväte; kovové rúrkové komínové nadstavce; kovové rúrky; kovové rúry; kovové rúry na zariadenia ústredného kúrenia; kovové príchytky na rúry; kovové schodíky; kovové schodiská; kovové schodnice ako časti schodísk; kovové stupne schodov; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové silá; kovové prenosné skleníky; skoby do ľadu (na lezenie); kovové skoby; kovové skoby (horolezecký výstroj); skoby (kramle) kovové; skoby, kramle, mačky (na lezenie v ľade); škrabáky na obuv; kovové škridly; kovové skrinky na mäso; kovové skrinky na náradie; kovové skrinky, debny; kovové škatule; kovové skrutky; kovové skrutky s maticou; kovové slučkové závesy; lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi; sochy z obyčajných kovov; sošky (figuríny) z obyčajných kovov; spájkovací kovový drôt; strieborné mäkké spájky; zlaté mäkké spájky; kovové spojky na neelektrické káble; rúrkové spojky (kovové); kovové spojky na káble a laná s výnimkou elektrických; spojovacie plechy; kovové objímky na spojovacie rúry; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové spriahadlá na reťaze; staniol; kovové stanové kolíky; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovový stavebný materiál; kovové stavidlá nie ako časti strojov; kovové stély; kovové identifikačné štítky; kovové vývesné štíty; kovové stĺpy; kovové stĺpy elektrického vedenia; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové telegrafné stĺpy; kovové stojany na sudy; kovové stojky; kovové zámočnícke stoly; kovové stožiare; kovové stožiare elektrického vedenia; kovové strechy; kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; strieborná spájka; kovové remeňové spony na stroje; stropy, kovové stropné dosky; stupne schodov (kovové); kovové sudy; kovové obruče na sudy; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na laná; kovové svorky na manipulovanie s nákladom; svorník s okom; svorníky; tantal (kov); titán; titánové železo; kovové tlakové potrubie; točne; tombak; kovové trámy; kovové železničné traverzy; kovové tubingové výstuže; turnikety s výnimkou automatických; kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; kovové tyče; uholníky; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové držiaky na uteráky; uzávery na kufre, debny a kazety; kovové uzávery na okná; kovové uzávery na posuvné okná; kovové uzávery; kovové uzávery na tašky; kovové fľaškové uzávery; kovové úžľabia; vanádium; vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie); kovové rúry na ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové ventily nie ako časti strojov; ventily; kovové klapky vodovodné; kovové veterníky; kovové strešné veterníky; kovové veže na skoky do vody; kovové viazače snopov; visacie zámky; káble visutej lanovky; kovové uväzovacie vlákna; kovové vodiace lišty; kovové vodovodné potrubia; volfrám; volfrámové železo; kovové voliéry; kovové vonkajšie plášte budov; kovové vonkajšie rolety a žalúzie; kovové vrchnáky na nádoby; kovové zariadenia poháňané vetrom na odplašenie vtákov; kovové hroty na vychádzkové palice; železničné výhybky; kovové výplne dverí; vypúšťacie rúry; odvodňovacie rúry; kovové drenážne rúry; kovové výstuže ropných veží; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové vystužovacie materiály do potrubí; kovové vystužovacie materiály na remene; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové žabice na dvere; kovové žalúzie; kovové zámky na vozidlá; kovové zámky s výnimkou elektrických; západky; kovové západky na okná; kovové západky na bránky; kovové zarážky dverí; potrubia a rúry na zariadenia ústredného kúrenia; kovové zárubne; kovové zásteny pri peciach; zástrčky (spojovacie kontakty); kovové zátky; kovové zátky na sudy; neelektrické zatvárače dverí; závesné háky na kotly; závitové krúžky; závlačky; kovové závory; drobný železiarsky tovar; železná ruda; napínače na železné pásky; kovový materiál na železnice; železo (ako surovina alebo polotovar); zinok; zirkónium; kovové žľaby; zlaté spájky; zliatiny na tvrdé spájky; zliatiny obyčajných kovov; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové značky na vozidlá; zváracie a spájkovacie elektródy; kovové drôty a tyče na zváranie; pasce na zver; zvončeky pre zvieratá; zvončeky; zvony.
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adries; akvarely; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atramentová tyčinka; atrament, tuš; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; sponky na bankovky; blahoprajné pohľadnice; rozmnožovacie blany; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy, brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); poklopy na bytové akváriá; bytové teráriá (viváriá); časopisy (periodiká); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; ceruzky; vytlačené cestovné poriadky; chromolitografy (polygrafia); cievky s farbiacimi páskami (kancelárska potreba); cifry (znaky); cigarové pásky; čínsky tuš; dátumové pečiatky; kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky; jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; dierkovacie karty do žakárových strojov; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; papier do elektrokardiogramov; ručné prístroje na etiketovanie; etikety s výnimkou textilných; škatule s farbami (školské pomôcky); farebné pásky; figuríny z papierovej drviny; filtračný materiál (papier); papierové filtre na kávu; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; formuláre; fotografie; zariadenia na fotomontáže; frankovacie stroje; galvanotypy (polygrafia); zemské glóbusy; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; papierové gule; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky (kancelárska potreba); gumové plátno (papiernictvo); gumy na gumovanie; gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť; hárky papiera; hektografy; histologické rezy ako učebné pomôcky; hlinené formy na modelovanie pre umelcov; hroty pier; hroty pier zo zlata; kalamáre; kalamár, nádobka na atrament; kalendáre; litografický kameň; kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske svorky; predmety z kartónu; kartón, lepenka; kartotékové lístky; katalógy; papierové kávové filtre; knihárske kostice; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno; knihársky materiál; knihy; knižné záložky; knižné zarážky; komiksy; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia; korekčný atrament; tekuté korektory (kancelárske potreby); papierové kornuty; kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; neelektrická tlačiareň kreditných kariet; kresliaci uhoľ; krieda na písanie; krieda na značenie; litografická krieda; krividlá; kružidlá; ozdobné kvetináče z papiera; lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov (kancelárska potreba); knihárske látky; lepenka, kartón; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové platne (papiernický tovar); kancelárska pomôcka na lepenie lepiacej pásky; lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; leptaný štočok; lístky; listový papier; litografické dosky; litografie; architektonické makety; maliarske plátna; maliarske štetce; maliarske stojany; mapy; geografické mapy; materiály na pečatenie; vrecká na varenie do mikrovlnných rúr; mištičky na vodové farby; modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; náprstky na ochranu pred zranením; násadky na perá; násady na ceruzky; navaľovacie platne do kopírovacích strojov; navaľovacie platne do kopírovacích zariadení; navlhčovacie hubky, navlhčovadlá (kancelárske pomôcky); noviny; nože na papier (kancelárske pomôcky); obálkovacie stroje do kancelárií; obálky (papiernický tovar); obaly na doklady; papierové obaly na mliečne výrobky; papierové obaly na spisy; obaly (papiernický tovar); obežníky; obrazy; zarámované aj nezarámované obrazy (maľby); papierové obrúsky; papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu; obrúsky (papierové prestieranie); papierové obrusy; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; operadlá na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); otvárače na listy (kancelárske pomôcky); oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie pomôcky); papier do kopírovacích strojov; papier do registračných strojov; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papiernický tovar; papierová kaša (drvina); papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; papierové spinky; papier; parafínový papier; paragóny; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pastelky; pasy; puzdrá na pastelky; pauzovací papier; pečate; pečatné vosky; pečiatkovacie podušky; pečiatky; pečiatky s adresami; perá na tabule nie elektrické; perá (kancelárske potreby); peračníky, puzdrá na perá; pergamenový papier; periodiká; pijaky; pijavý papier; hroty na písacie perá zo zlata; písacie potreby; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); písmená; plagáty; planogramy; plány; plastické hmoty na modelovanie; plátna na knihárske účely; gumené plátno (papiernictvo); plniace perá; počítacie tabuľky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; pásky do počítačových tlačiarní; papierové podbradníky; podložky na písanie; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky pod pivové poháre; písacie podložky; podnosy na listy; podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; podušky na pečiatkovanie; pohľadnice; polygrafické písmo; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; písacie potreby (súpravy na písanie); poznámkové zošity; rysovacie pravítka; pravítka (uholníky, príložníky); pretlače; priesvitky (papiernický tovar); priesvitný papier (pauzovací); papierové prikrývky na stôl; príložníky; rysovacie príložníky; pripináčiky; príručky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na písacie potreby; puzdrá na šablóny a formy; puzdrá na šekové knižky; papier do rádiogramov; zariadenia na rámovanie fotografií; razúrovacie (vymazávacie) papieriky (kancelárska pomôcka); reklamné tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; rezačky na papier; ročenky; rozmnožovacie zariadenia a stroje; papierové uteráky; ružence; rydlá (rycie ihly); rysovacie dosky; rysovacie perá; rysovacie pomôcky; rysovacie potreby; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; šablóny; gumovacie šablóny; šablóny, plné patróny; sádzacie rámy (polygrafia); sádzadlá (polygrafia); sadzobnice (polygrafia); samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; papierové servítky; škatule na klobúky z lepenky; skicáre; školská tabuľa; školské potreby (papier, písacie potreby); škrabky na kancelárske účely; skrinky na kancelárske potreby; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske účely; spevníky; spinky na papier; kancelárske spinky; spisové obaly (zaraďovače); perové spony; steatit (krajčírska krieda); štetce; štítky (papierové nálepky); štočky s adresami; stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; knihárske stroje a prístroje (kancelárske); stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) (elektrické aj neelektrické); svietivý papier; tabule na zapichovanie oznamov; papierové alebo kartónové tabuľky; tlač (rytiny); tlačené časové plány a harmonogramy; tlačiace pásy s výnimkou textilných; tlačiarenský lis; prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka); tlačivá; tlačové písmo; tlačové reglety; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; trhacie kalendáre; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (verzatiliek); účtovné knihy; úderníky písacích strojov; uhľový, kopírovací papier; rysovacie uholníky; umelecké litografie; umelohmotné fólie naťahovacie na paletizáciu; papierové utierky na tvár; papierové utierky; útržkové bloky; valce do písacích strojov; maliarske valčeky; maliarske valčeky pre domácnosť; väzby na knihy; verzatilky; vinetovacie strojčeky; viskózové fólie na obaľovanie; papierové vlajky; vodové farby; vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov; vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov na balenie; papierové vreckovky; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; vzory na šitie; vzory na výrobu odevov; dierovacie karty do žakarovacích krosien; záložky do kníh; stužky do kníh; zaraďovače (kancelárske obaly); zaraďovače, šanóny (na voľné listy); papierové zástavy; zemepisné mapy; zinkografické štočky; zošity; zošívačky (kancelárske pomôcky); zotierače tabúľ (špongie); zoznamy.
19 - Štrk do akvárií; akváriá (konštrukcie); alabaster; alabastrové sklo; altánky; asfalt; asfaltové dlažby; asfaltové (bitúmenové) potery; povlaky; pokryvy na strechy; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; azbestocement; azbestová malta; baraky; búdy; bazény (nekovové konštrukcie); betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; betónové podpery; stĺpy; nekovové parkovacie zariadenia na bicykle; bitúmen, asfalt, živice; bóje, nekovové majáky s výnimkou svetelných; brány s výnimkou kovových; bridlica; bridlica ako strešná krytina; bridlice; bridlicová múčka; telefónne búdky s výnimkou kovových; busty z kameňa; betónu alebo mramoru; ohňovzdorné cementové omietky; cementové platne; cement; spojovacie materiály na cestné opravy; materiály na cestné pokryvy; cestné značky (pásy a platne zo syntetických materiálov); cestné zvodidlá s výnimkou kovových; materiály na stavbu a pokryv ciest; debnenie s výnimkou kovového (stavebníctvo); decht; pokrývačská dechtová lepenka; osvetľovacia dlažba; svetelná dlažba; svietiaca dlažba; dlažby s výnimkou kovových; dlaždice s výnimkou kovových; dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové); dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; parketová dlážka; dlážky s výnimkou kovových; dosky; náhrobné dosky s výnimkou kovových; dosky (stavebné drevo); dosky, latky; drenážne rúry s výnimkou kovových; drevené dlážky; drevené dyhy; drevené obloženia; drevo ako polotovar; drevo na výrobu sudov; opracované drevo; opracované stolárske drevo; pílené drevo; spracované drevo; stavebné drevo; dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; dyhové drevo; esovky (krytina); figuríny z kameňa, betónu alebo z mramoru; geotextílie; granit; sklené granuly na značkovanie ciest; hlina na tehly; hlina; sieťka proti hmyzu (nekovová); hranoly; hrnčiarska hlina (surovina); hrobky s výnimkou kovových; hrubý štrk (stavebný materiál); inzertné stĺpy s výnimkou kovových; kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových; kameň; náhrobný kameň; kameň žiaruvzdorný; kamenárske výrobky; kameninové rúry; kameniny pre stavebníctvo; kesóny na konštrukčné práce pod vodou; klapky, ventily drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); vinylové koľajnice (ako konštrukčný materiál); komínové nadstavce s výnimkou kovových; komínové plášte; nekovové komínové rúry; komíny; dymovody s výnimkou kovových; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; lisovaný korok; prístavné hrádze na kotvenie lodí s výnimkou kovových; kremeň; kremenný piesok; krídlové okná s výnimkou kovových; surová krieda; krištáľ; strešné krokvy; nekovové kurníky; lávky s výnimkou kovových; lejárske formy s výnimkou kovových; asfaltová bitúmenová lepenka; lepenka na stavebné účely; stavebná lepenka; lepenkové platne pre stavebníctvo; lešenia s výnimkou kovových; lišty s výnimkou kovových; makadam; stavebná malta; nekovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; mozaiky (stavebníctvo); mramor; mriežky s výnimkou kovových; spojivá do muriva; náhrobky s výnimkou kovových; náhrobné kamene; nárožia striech; nástupištia; nekovové prefabrikáty; nekovové strechy obsahujúce solárne články; netrieštivé sklo; nistejové sklo (stavebný materiál); nosníky s výnimkou kovových; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; nekovové obklady (stavebné konštrukcie); obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie); drevené obloženie; lamelové obloženie s výnimkou kovového; obruby na náhrobky s výnimkou kovových; odbočky, prípojky potrubia s výnimkou kovových; odkvapové rúry s výnimkou kovových; odpaľovacie rampy s výnimkou kovových; ohrady hrobiek alebo hrobov s výnimkou kovových; okenice s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná automobilov; okná s výnimkou kovových; olivín pre stavebníctvo; omietky pre stavebníctvo; omietky (stavebný materiál); palisády s výnimkou kovových; pamätné tabule s výnimkou kovových; nekovové stavebné panely; stavebný papier; parketové výlisky; parkety (parketové podlahy); pažnice, štetovnice s výnimkou kovových; cement do pece; piesok do akvárií; piesok s výnimkou lejárskeho; striebronosný piesok; pletivo s výnimkou kovového; ploty s výnimkou kovových; plstený materiál na budovy; podpery s výnimkou kovových; podvaly s výnimkou kovových; železničné podvaly s výnimkou kovových; poklopy s výnimkou kovových; pomníky s výnimkou kovových; murované poštové schránky; potery s výnimkou kovových; nekovové potrubia na vzduchotechniku a klimatizáciu; nekovové prívodné potrubie; prasačníky; preglejka; preklady s výnimkou kovových; prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových; priečky s výnimkou kovových; plávajúce prístavné hrádze na uväzovanie lodí s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; rámy okenné s výnimkou kovových; rámy skleníkové s výnimkou kovových; rámy, mriežky s výnimkou kovových; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou kovových; ozdobné lišty s výnimkou kovových; rolety (vonkajšie) okrem kovových a textilných; rúrkové komínové nadstavce s výnimkou kovových; nekovové drenážne rúry; nekovové odkvapové rúry; nekovové vodovodné rúry; neohybné nekovové rúry (pre stavebníctvo); sadra; samostatné komíny (továrenské) s výnimkou kovových; šamot; schodiská s výnimkou kovových; schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových; nekovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; silá s výnimkou kovových; šindle; skladacie dvere s výnimkou kovových; prenosné skleníky s výnimkou kovových; izolačné stavebné sklo; stavebné sklo; škridly s výnimkou kovových; vápnitý slieň; slinkový odpad; slinok; smola; sochy z kameňa, betónu a mramoru; sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; spojovacie materiály na opravu ciest; stajne; stavby prenosné s výnimkou kovových; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; stavebné panely s výnimkou kovových; stavebný kameň; stavebný materiál s výnimkou kovového; stély s výnimkou kovových; stĺpikovité zábradlie; stĺpy s výnimkou kovových na elektrické vedenie; nekovové stĺpy; stojky s výnimkou kovových; stožiare elektrického vedenia s výnimkou kovových; stožiare s výnimkou kovových; strechy s výnimkou kovových; strešné krytiny s výnimkou kovových; strešné uholníky s výnimkou kovových; štrk; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; stupne schodov s výnimkou kovových; tabuľové sklo pre stavebníctvo; tabuľové sklo (stavebný materiál); tehly; telegrafné stĺpy s výnimkou kovových; terakota; nekovové tlakové potrubie; trámy s výnimkou kovových; železničné traverzy s výnimkou kovových; trhové stánky; troska (stavebný materiál); trosková tehla; trstina na stavebné účely; tuf; tvárne drevo; tyče, žrde, bidlá; uholníky s výnimkou kovových; uhoľný decht; umelé klziská (konštrukcie s výnimkou kovových); umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; umelý kameň; úžľabia stavieb s výnimkou kovových; murárske vane a nádrže; vaničky pre vtáky (nekovové konštrukcie); vápenec; vápno; ventily; klapky drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); verandy (nekovové konštrukcie); veže na skoky do vody s výnimkou kovových; vitráže; vitrážové okná; vodovodné potrubia s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnimkou kovových a plastových; voliéry s výnimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; aglomerovaná vylisovaná cukrová trstina ako stavebný materiál; výplne dverí s výnimkou kovových; cement do vysokých pecí; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; xylolit; záhradnícke rámy s výnimkou kovových; žalúzie s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; žľaby s výnimkou kovových; nekovové značky s výnimkou svetelných a mechanických.
25 - Baretky; spodná bielizeň; boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bundy; čelenky (oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy); čiapky; sprchovacie čiapky; priliehavé) čiapky; cyklistické oblečenie; cylindre; detská výbavička (oblečenie); detské nohavičky; textilné detské plienky; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); futbalová obuv; štople na futbalovú obuv; futbalové topánky (kopačky); gabardénové plášte; galoše; gamaše; vysoké gamaše; goliere (oblečenie); gymnastické cvičky; gymnastické (telocvičné) dresy; kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúky; papierové klobúky (oblečenie); kolíky na futbalovú obuv; kombiné; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); korzety (spodná bielizeň); košele; košeľové sedlá; kostýmy, obleky; kovanie na obuv; kovové časti na obuv; kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; krátke kabáty s kapucňou (teplé); krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; šľapky na kúpanie; livreje; lyžiarske topánky; manipuly; mantila; manžety (časti odevov); maškarné kostýmy; masky na spanie; mitra (klobúk); oblečenie pre motoristov; nánožníky nie elektricky vyhrievané; náprsenky; nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; lyžiarska obuv; podpätky na obuv; prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv; obuv; vysoká obuv; odevy; opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); palčiaky; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; päty na pančuchy; pančuškové nohavice; pánske podväzky; pánske spodky; oblečenie z papiera; papuče; peleríny; plavky; pánske plavky; dámske plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; detské textilné plienky; podbradníky nie z papiera; podošvy na obuv; podpätky; podpinky; podprsenky; podšívky (časti odevov); podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; ponožky; potné vložky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá; ramienka na dámskej bielizni; rámy na obuv; topánkové rámy; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; vesty pre rybárov; saká, bundy; šály; šály uviazané pod krkom; sandále; sárí; sáry čižiem; šatky, šály; závoje; šaty; sedlo košele, blúzky alebo dámskych šiat; šerpy; šilty na pokrývky hlavy; čiapkové šilty; snímateľné goliere; šnurovacie topánky; šnurovačky; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodničky; športová obuv; športové tričká, dresy; sukne; svetre; tielka, tričká; vesty; tógy; topánky na šport; celé topánky; zvršky topánok; topánky; tričká; turbany; uniformy; vlnené šály; vnútorné podošvy; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); zástery; závoj, čipková šatka; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; zvrchníky; zvršky topánok.
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; ohodnocovanie nezoťatého lesného dreva; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; spravovanie hotelov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; klasifikovanie vlny; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných a veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odhady nezoťatého dreva v lese; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podnikov; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prenájom predajných automatov; predplácanie novín a časopisov; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; predplatné telekomunikačných služieb; hospodárske alebo ekonomické predpovede; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prepisovanie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný prieskum; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; revízia účtov; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; stenografia; predplatné telekomunikačné služby; televízna reklama; psychologické testovanie na účely výberu; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie plagátov; robenie výpisov z účtu; distribúcia vzoriek tovarov; zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; komunikácia mobilných telefónov; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; posielanie telegramov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenášanie správ telegrafmi; prenos faxom; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenos telegramov; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; prenosy správ faxmi; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; informácie o telekomunikáciách; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby; tlačové kancelárie; rádiové vysielanie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovaru; preprava cenností; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; prenájom chladiacich zariadení; distribúcia energie; distribúcia tovaru na dobierku; kamiónová nákladná doprava; doprava ropovodom; informácie o doprave; rezervácia dopravy; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby; kuriérske služby; doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; preprava električkami; organizovanie exkurzií; frankovanie poštových zásielok; informácie o preprave; informácie o skladovaní; kuriérske služby (dokumenty alebo tovar); lámanie ľadu; uvoľňovanie uviaznutých lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava; preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových vrát; organizovanie okružných plavieb; organizovanie ciest; organizovanie turistických plavieb; osobná doprava; doprava pancierovými vozidlami; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie lietadiel); podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom chladiarenských boxov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom koní; prenájom miesta na parkovanie; prenájom nákladných vozňov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava ropovodom; prepravné služby; riadenie prieplavových vrát; remorkáž; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácia (v doprave); riečna doprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; prenájom skladov; služby v doprave a preprave; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách; rozvod vody; zásobovanie vodou; služby vodičov; služby poskytované výletnými loďami; organizovanie výletov; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; vzdušná doprava; záchrana lodí, plavidiel; podmorská záchrana; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Compass Ceramic Pools 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Compass Ceramic Pools s.r.o.; Poľná 4, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Chmura Jozef, JUDr.; Zvonárska 8, 040 01 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1093909 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  04. 03. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  RU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  30.04.2019 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.04.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2010 1/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.06.2010 6/2010 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.01.2012 1/2012 XA3M
4 Zaniknuté ochranné známky 04.02.2020 2/2020 MA3M
 
POZ 671-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 12.05.2009 99,50 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2009 165,50 EUR
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.05.2009 66,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.03.2011 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 671-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 30.04.2009 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.04.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.04.2009 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 14.05.2009 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2009 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 18.05.2009 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 22.05.2009 Typ Doručené
Plná moc 22.05.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.05.2009 Typ Doručené
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2009 Typ Platba
výsledok rešerše 02.06.2009 Typ Interné listy
výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 17.06.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.07.2009 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.07.2009 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 30.10.2009 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 30.10.2009 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 04.11.2009 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 10.11.2009 Typ Interné listy
List z OMPI 17.12.2009 Typ Doručené
List z OMPI 05.03.2010 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (FR) 08.03.2010 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 09.03.2010 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2010 Typ Odoslané
List z OMPI 26.04.2010 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 04.03.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 04.03.2011 Typ Doručené
Plná moc 04.03.2011 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.03.2011 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 31.03.2011 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 04.05.2011 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 04.05.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 04.05.2011 Typ Odoslané
List z OMPI 11.07.2011 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 09.09.2011 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 07.11.2011 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 09.11.2011 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2011 Typ Odoslané
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 05.11.2012 Typ Doručené
POZ 671-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku