Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 670-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  670-2021 
(220)  Application Date  05.03.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 16, 31, 35, 41, 43, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Drevené masážne prístroje; drevené masážne pomôcky; chodúľky; vankúše na terapeutické použitie; vankúše plnené špal-dou na terapeutické použitie.
16 - Knihy; tlačoviny.
31 - Čerstvé záhradné bylinky; rastliny; sadenice; čerstvé gaštany.
35 - Maloobchodné služby s prípravkami na starostlivosť o pleť, oči a nechty, s vlasovou kozmetikou, telovými masážnymi olejmi, masážnymi olejmi na tvár; maloobchodné služby s bylinkovými čajmi, bylinnými prípravkami na výrobu nápojov, so su-šenými bylinkami a bylinkovými zmesami; maloobchodné služby s cestovinami, koreninami, nátierkami, múkou, s prípravkami na pečenie, ryžou; maloobchodné služby so špaldovými müsli, müsli tyčinkami, špaldovými sušienkami, špaldovými vaflami, špaldovými chlebíčkami; maloobchodné služby so špaldou a s potravinami vyrobenými zo špaldy, so špaldovými zrnami, špal-dovou kávou, špaldovým šrotom, špaldovými vločkami, špaldovou ryžou, habermusom, so špaldovou múkou, špaldovými otrubami, špaldovými cestovinami; maloobchodné služby s psyliovými sušienkami; maloobchodné služby so zmesami na peče-nie koláčov; maloobchodné služby so spracovanými semenami, so spracovanými gaštanmi, s potravinami z gaštana jedlého; ma-loobchodné služby s krupicou; krúpami, kuskusom, krúpami, cícerovými potravinami; maloobchodné služby so sirupmi, mela-sou; maloobchodné služby s bylinnými elixírmi, bylinnými kvapkami, bylinnými tabletami, s hojivými olejmi a kvapkami, s ho-jivými krémami; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 10, 16 a 31 tohto zoznamu.
41 - Kurzy telesného cvičenia; vzdelávacie kurzy; organizovanie a vedenie seminárov; školenia.
43 - Poradenstvo v oblasti kuchynských receptov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál.-
44 - Dietetické a výživové poradenstvo; zdravotné poradenstvo; starostlivosť o krásu a zdravú kondíciu ľudí; poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti (psychologické služby); poradenstvo v oblasti stravovania (zdravotné poradenstvo); poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu; fyzioterapia; terapeutické služby; alternatívna medicína. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.01, 02.09.01, 27.05.01, 27.99.19, 27.99.08, 26.02.05, 24.17.05, 27.05.11, 20.05.07, 29.01.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, oranžová, zelená, modrá, fialová, čierna, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kubjatková Magdaléna, MUDr.; Mesačná 137/29, 010 04 Žilina 4; SK 
(740)  Attorney(s)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 670-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 670-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.03.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 05.03.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 05.03.2021 Type Delivered
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 05.03.2021 Type Delivered
3 Doplnenie materiálov 09.03.2021 Type Delivered
3a Plná moc 09.03.2021 Type Delivered
4 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 10.03.2021 Type Payment
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.03.2021 Type Sent document
6 Doplnenie materiálov 16.03.2021 Type Delivered
6a Plná moc 16.03.2021 Type Delivered
7 rozhodnutie o zastavení konania 13.04.2021 Type Sent document
8 Žiadosť o vrátenie poplatku 19.04.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 19.04.2021 Type Delivered
9 rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 04.05.2021 Type Sent document
10 vnútrospisový list 07.05.2021 Type Internal Letter
POZ 670-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku