Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 670-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  670-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 16, 31, 35, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Drevené masážne prístroje; drevené masážne pomôcky; chodúľky; vankúše na terapeutické použitie; vankúše plnené špal-dou na terapeutické použitie.
16 - Knihy; tlačoviny.
31 - Čerstvé záhradné bylinky; rastliny; sadenice; čerstvé gaštany.
35 - Maloobchodné služby s prípravkami na starostlivosť o pleť, oči a nechty, s vlasovou kozmetikou, telovými masážnymi olejmi, masážnymi olejmi na tvár; maloobchodné služby s bylinkovými čajmi, bylinnými prípravkami na výrobu nápojov, so su-šenými bylinkami a bylinkovými zmesami; maloobchodné služby s cestovinami, koreninami, nátierkami, múkou, s prípravkami na pečenie, ryžou; maloobchodné služby so špaldovými müsli, müsli tyčinkami, špaldovými sušienkami, špaldovými vaflami, špaldovými chlebíčkami; maloobchodné služby so špaldou a s potravinami vyrobenými zo špaldy, so špaldovými zrnami, špal-dovou kávou, špaldovým šrotom, špaldovými vločkami, špaldovou ryžou, habermusom, so špaldovou múkou, špaldovými otrubami, špaldovými cestovinami; maloobchodné služby s psyliovými sušienkami; maloobchodné služby so zmesami na peče-nie koláčov; maloobchodné služby so spracovanými semenami, so spracovanými gaštanmi, s potravinami z gaštana jedlého; ma-loobchodné služby s krupicou; krúpami, kuskusom, krúpami, cícerovými potravinami; maloobchodné služby so sirupmi, mela-sou; maloobchodné služby s bylinnými elixírmi, bylinnými kvapkami, bylinnými tabletami, s hojivými olejmi a kvapkami, s ho-jivými krémami; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 10, 16 a 31 tohto zoznamu.
41 - Kurzy telesného cvičenia; vzdelávacie kurzy; organizovanie a vedenie seminárov; školenia.
43 - Poradenstvo v oblasti kuchynských receptov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál.-
44 - Dietetické a výživové poradenstvo; zdravotné poradenstvo; starostlivosť o krásu a zdravú kondíciu ľudí; poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti (psychologické služby); poradenstvo v oblasti stravovania (zdravotné poradenstvo); poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu; fyzioterapia; terapeutické služby; alternatívna medicína. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.01, 02.09.01, 27.05.01, 27.99.19, 27.99.08, 26.02.05, 24.17.05, 27.05.11, 20.05.07, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, oranžová, zelená, modrá, fialová, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kubjatková Magdaléna, MUDr.; Mesačná 137/29, 010 04 Žilina 4; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 670-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 670-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.03.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 05.03.2021 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.03.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 09.03.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 09.03.2021 Typ Doručené
4 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 10.03.2021 Typ Platba
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.03.2021 Typ Odoslané
6 Doplnenie materiálov 16.03.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 16.03.2021 Typ Doručené
7 rozhodnutie o zastavení konania 13.04.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o vrátenie poplatku 19.04.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 19.04.2021 Typ Doručené
9 rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 04.05.2021 Typ Odoslané
10 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
POZ 670-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku