Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 667-2012
(111)  Trademark Number  233652 
(151)  Registration Date  15.11.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  667-2012 
(220)  Application Date  25.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.01.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely; public relations; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Organizovanie športových súťaží. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  21.03.01, 25.05.02, 26.15.01, 26.05.04, 26.01.08, 26.04.06, 26.04.09, 26.07.07, 26.04.24, 26.04.22, 29.01.06, 29.01.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  365.bank, a. s.; Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  25.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 25.08.2021 16/2021 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 667-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2012 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 667-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 25.04.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 25.04.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.05.2012 Type Payment
výsledok rešerše 05.06.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 05.06.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.07.2021 Type Delivered
Plná moc 14.07.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 14.07.2021 Type Delivered
Sprievodný list 14.07.2021 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 14.07.2021 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 09.08.2021 Type Sent document
POZ 667-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.08.2021 365.bank, a. s. Poštová banka, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku