Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 661-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258408 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  08.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  661-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Čajové výťažky pre potravinársky priemysel; vitamíny na výrobu výživových doplnkov; antioxidanty na výrobu výživových doplnkov; proteíny pre potravinársky priemysel; vitamíny na výrobu kozmetických prípravkov; rastlinné výťažky na výrobu potravín; rastlinné výťažky pre potravinársky priemysel.
03 - Kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; líčidlá; oleje na kozmetické použitie; šampóny; parfumy; kozmetické prípravky na opaľovanie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; tyčinkové rozptyľovače vôní.
05 - Terapeutické prípravky do kúpeľa; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; včelia materská kašička (výživový doplnok); propolis na farmaceutické použitie; propolisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové doplnky z prášku plodov acai; náplasti s vitamínovými doplnkami; výživové doplnky s kozmetickými účinkami; výživové doplnky s pivovarskými kvasnicami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ORGANIC OASIS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Organic Oasis SK s.r.o.; Bronzová 802/2, Bratislava-Rusovce 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokátska kancelária MIŽENKOVÁ, s.r.o.; V. Šrobára 570/2, Šaľa 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zmeny v údajoch o prihlasovateľoch 14.09.2022 17/2022 TC3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FH3M
 
POZ 661-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 661-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 25.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 29.04.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 22.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 661-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.08.2022 Organic Oasis SK s.r.o. MOVE UP Production s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku