Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 659-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234848 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  659-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje vedecké, optické a signalizačné; balasty na osvetľovacie prístroje; batérie do svietidiel; blikavé svetlá; elektrické káble; elektrické objímky; elektrické regulátory osvetlenia; elektrické tlmiče svetla; expozimetre; jednotky na zásobovanie elektrickou energiou; optické lampy; optické vlákna; optické žiarovky; prenosné elektrické zdroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, spínanie, transformovanie, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; reklamné svetelné tabule; signálne návesné lampáše; stabilizátory osvetľovacích zariadení; svetelné bóje, majáky; svetelné schránky; žiarovky do zábleskových prístrojov; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky.
11 - Zariadenia na osvetľovanie; baterky do svietidiel; bezpečnostné lampy; bodové lampy; elektrické lampy; elektrické lampy na osvetľovanie v exteriéroch; elektrické svietidlá; elektrické výbojky; elektrické žiarovky; chrániče osvetľovacích telies; koľajnicové systémy osvetlenia; kandelábre, pouličné lampy; lampové banky; lampové cylindre; lampy na svietenie; lustre; mechanické ochranné zariadenia na elektricky alebo elektronicky ovládané svietidlá; modulárne systémy osvetlenia; nástenné svietidlá; neónové a svetelné reklamy; neprenosné lampy; neprenosné osvetľovacie trubice; neprenosné osvetľovacie zariadenia a prístroje; neprenosné rozptyľovače svetla; neprenosné svietidlové prvky; obaly a rozpery na lampy; objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; objímky na tienidlá; oblúkové lampy; osvetlenie na výstavné účely; osvetľovacie panely; osvetľovacie príslušenstvo do domácnosti; osvetľovacie prístroje a zariadenia; ozdobné svetlá; plášte svietidiel; podlahové osvetlenie; pouličné lampy; prisadené stropné osvetlenie; prisadené závesné osvetlenie; príslušenstvo pre nástenné svetlá, najmä tienidlá na lampy, držiaky lampových tienidiel, zásuvky na elektrické svetlá, siete a deflektory na smerovanie svetiel, projektory, objektívy osvetľovacích zariadení, lampové reflektory a časti a súčiastky na už uvedené tovary; reflektory; reťaze farebných žiaroviek; stolové lampy; svetelné gule, banky; svetelné lišty; svetelné reflektory; svetelné rúry; svetelné signály; svetelné výbojkové trubice; svetlá; svetlomety; tienidlá na lampy; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vnútorné osvetlenie, najmä architektonické a komerčné, núdzové a priemyselné osvetlenie; vonkajšie osvetlenie, najmä projektory, rezidenčné a pouličné osvetlenie; vstavané osvetlenie; výbojky elektrické na osvetlenie; záhradné svetlá; zapustené bodové svetlá; závesné osvetlenie; závesné podpery na lampy; žiariče; žiarovky do reflektorov; žiarovky.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; poradenské, konzultačné, projekčné, kontrolné, skúšobné a návrhové činnosti v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení, architektonické poradenstvo a architektonické služby v oblasti exteriérovej a interiérovej architektúry, interiérová výzdoba, priemyselný dizajn, umelecký dizajn. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Aerolite 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OMS, spol. s r.o.; Dojč 419, 906 02 Dojč; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 659-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.05.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 659-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 15.01.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
POZ 659-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku