Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 659-2012
(111)  Trademark Number  234848 
(151)  Registration Date  12.06.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  659-2012 
(220)  Application Date  25.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.08.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 11, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Prístroje a nástroje vedecké, optické a signalizačné; balasty na osvetľovacie prístroje; batérie do svietidiel; blikavé svetlá; elektrické káble; elektrické objímky; elektrické regulátory osvetlenia; elektrické tlmiče svetla; expozimetre; jednotky na zásobovanie elektrickou energiou; optické lampy; optické vlákna; optické žiarovky; prenosné elektrické zdroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, spínanie, transformovanie, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; reklamné svetelné tabule; signálne návesné lampáše; stabilizátory osvetľovacích zariadení; svetelné bóje, majáky; svetelné schránky; žiarovky do zábleskových prístrojov; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky.
11 - Zariadenia na osvetľovanie; baterky do svietidiel; bezpečnostné lampy; bodové lampy; elektrické lampy; elektrické lampy na osvetľovanie v exteriéroch; elektrické svietidlá; elektrické výbojky; elektrické žiarovky; chrániče osvetľovacích telies; koľajnicové systémy osvetlenia; kandelábre, pouličné lampy; lampové banky; lampové cylindre; lampy na svietenie; lustre; mechanické ochranné zariadenia na elektricky alebo elektronicky ovládané svietidlá; modulárne systémy osvetlenia; nástenné svietidlá; neónové a svetelné reklamy; neprenosné lampy; neprenosné osvetľovacie trubice; neprenosné osvetľovacie zariadenia a prístroje; neprenosné rozptyľovače svetla; neprenosné svietidlové prvky; obaly a rozpery na lampy; objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; objímky na tienidlá; oblúkové lampy; osvetlenie na výstavné účely; osvetľovacie panely; osvetľovacie príslušenstvo do domácnosti; osvetľovacie prístroje a zariadenia; ozdobné svetlá; plášte svietidiel; podlahové osvetlenie; pouličné lampy; prisadené stropné osvetlenie; prisadené závesné osvetlenie; príslušenstvo pre nástenné svetlá, najmä tienidlá na lampy, držiaky lampových tienidiel, zásuvky na elektrické svetlá, siete a deflektory na smerovanie svetiel, projektory, objektívy osvetľovacích zariadení, lampové reflektory a časti a súčiastky na už uvedené tovary; reflektory; reťaze farebných žiaroviek; stolové lampy; svetelné gule, banky; svetelné lišty; svetelné reflektory; svetelné rúry; svetelné signály; svetelné výbojkové trubice; svetlá; svetlomety; tienidlá na lampy; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vnútorné osvetlenie, najmä architektonické a komerčné, núdzové a priemyselné osvetlenie; vonkajšie osvetlenie, najmä projektory, rezidenčné a pouličné osvetlenie; vstavané osvetlenie; výbojky elektrické na osvetlenie; záhradné svetlá; zapustené bodové svetlá; závesné osvetlenie; závesné podpery na lampy; žiariče; žiarovky do reflektorov; žiarovky.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; poradenské, konzultačné, projekčné, kontrolné, skúšobné a návrhové činnosti v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení, architektonické poradenstvo a architektonické služby v oblasti exteriérovej a interiérovej architektúry, interiérová výzdoba, priemyselný dizajn, umelecký dizajn. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Aerolite 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  OMS, spol. s r.o.; Dojč 419, 906 02 Dojč; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  25.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 659-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.05.2012 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 659-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.04.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2012 Type Payment
výsledok rešerše 15.01.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 16.01.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Type Sent document
POZ 659-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku