Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 658-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  658-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 12, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, výrobu pary, prípravu jedál, sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia; automatické zavlažovacie zariadenia; výhrevné akumulátory; acetylénové horáky; acetylénové generátory; acetylénové svetlomety; dymníky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; teplovzdušné rúry; zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače vzduchu; sušičky vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače*; žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elektrické lampy; konštrukcie pecí; chladiarne; svetlá na dopravné prostriedky; automobilové reflektory; chladiace prvky do pecí; vane; vane na sedacie kúpele; prenosné kabíny na parné kúpele; inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; objímky na svietidlá; žeraviace kahany; svietidlá na bicykle; bidety; bojlery (nie časti strojov); pece; hydranty; radiátorové uzávery; elektrické vreckové baterky; ohrievače vody; rúry na pečenie pokrmov; dýzy; zariadenie na otáčanie ražňom; ražne; laboratórne horáky; vyžarovacie komíny (ropný priemysel); horáky; baktericídne horáky; kotly na pranie; prenosné záchody; ventilátory (klimatizácia); zariadenia na praženie kávy; vykurovacie telesá; kohútiky na potrubia a kanalizáciu; regenerátory tepla; šamotové obloženia pecí; žiarovky do smeroviek na vozidlá; uhlík do oblúkových lámp; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; nakladače do pecí; preplachovacie kontajnery; teplovodné vykurovacie zariadenia; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; klimatizačné zariadenia do vozidiel; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie telesá do automobilov; elektrické vykurovacie telesá; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; vyhrievacie železá do žehličiek; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky vyhrievané nánožníky; ohrievače tanierov; ponorné ohrievače; cylindre; lampové cylindre; komínové rúry, dymovody; komínové dúchadlá, ventilátory; sušiče na vlasy; vodovodné zariadenia; sušičky (prístroje); klimatizačné prístroje; ohrievače lepidla, gleja; destilačné kolóny; potrubia (časti sanitnej inštalácie); vodovody; toalety (WC); mraziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál; sporáky; varné prístroje a zariadenia; svetlá na motocykle; elektrické osvetľovacie výbojky; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; dávkovače dezinfekčných prípravkov na toalety; zariadenia na dezinfikovanie; odsoľovacie zariadenia; zariadenia na sušenie; zariadenia na chladenie nápojov; destilačné prístroje*; sprchy*; objímky na elektrické svetlá; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na chladenie vody; fontány; tlakové zásobníky vody; sterilizátory vody; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; stropné svetlá; elektrické radiátory; prístroje na čistenie plynu; zariadenia na sušenie krmiva; odparovače; kachle; vlákna do elektrických lámp; filtre na pitnú vodu; fakle; prenosné vyhne; pece a piecky okrem laboratórnych; tvarované obloženia pecí; rošty do pecí; kozubové vložky; pecové popolníky; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; lampy na kučeravenie vlasov; pražiče na ovocie; práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); plynové horáky; plynové bojlery; parné kotly (nie časti strojov); lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové banky; stolné variče; hriankovače; grily (prístroje na pečenie); spaľovacie pece; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; ozdobné fontány; laboratórne lampy; zariadenia na chladenie mlieka; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); olejové lampy; UV-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné lampy; svetelné reflektory; lampióny; umývadlá; žiarivky; horečnaté vlákna na svietenie; stroje na praženie sladu; banské lampy; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; kyslíkovo-vodíkové horáky; radiátory (na kúrenie); olejové horáky; reflektory na vozidlá; vyhrievacie platne (variče); baterky (svietidlá); polymerizačné zariadenia; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; destilačné veže; variče; reflektory vozidiel; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; dymové klapky (vykurovanie); príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; kohútiky*; vodovodné podložky, krúžky; pekáč, otočný rošt; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; sušiče na ruky do umyvární; špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení); ventilátory (časti vetracích zariadení); sterilizátory; zariadenia na chladenie tabaku; pražiace stroje na tabak; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; pražiace stroje; automatické dopravníky na prepravu popola; zariadenia na výrobu pary; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; tienidlá na lampy; objímky na tienidlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; parné akumulátory; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; dymníky do laboratórií; sterilizátory vzduchu; destilačné prístroje*; liehové horáky, kahany; zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lámp); ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; držiaky plynových horákov; zariadenia na zásobovanie vodou; jadrové reaktory; elektrické nízkotlakové autoklávy; svetlá na automobily; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické formy na pečenie oblátok; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; pouličné lampy; kotlové rúry vykurovacích kotlov; rošty na opekanie mäsa; fritézy elektrické; kozuby (domové); tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; soláriá (prístroje); splachovacie zariadenia, splachovače; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; chladničky; prístroje na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); zariadenia na prívod vody; prístroje na čistenie olejov; inhalačné prístroje nie na lekárske použitie; podstavce násypníkov pecí; vreckové ohrievače; hydromasážne vane; chromatografické prístroje (na priemyselné použitie); výhrevné žeraviace vlákna; plynové kondenzátory (nie časti strojov); elektrické ohrievacie podušky nie na lekárske použitie; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; drezy; tvárové naparovacie prístroje (sauna); pisoáre; ohrievacie fľaše; elektrické varné kanvice; posteľné ohrievače; elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske použitie; ohrievacie nádoby; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; ohrievače do akvárií; svietidlá do akvárií; elektricky vyhrievané koberce; zubárske vypaľovacie pece; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; kuchynské odsávače; elektrické ventilátory (stolové); elektrické sušiče bielizne; mikrovlnné rúry; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; termostatické ventily (časti ústredného kúrenia); prístroje na vytváranie vĺn; prístroje na dehydratáciu potravinového odpadu; potápačské svetlomety; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; čisté komory (sanitné inštalácie); lávové kamene na grilovanie; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie; zariadenia na pečenie chleba; mraziace vitríny; parné prístroje na žehlenie textílií; stroje na pečenie chleba; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); prístroje na hydromasážne kúpele; vyhrievané výkladné skrine; multifunkčné hrnce; elektrické parné hrnce; elektrické prístroje na pečenie kukuričných placiek (tortíl); prístroje na sterilizáciu kníh; teplovzdušné pištole; elektrické čokoládové fontány; dezinfekčné zariadenia na lekárske použitie; elektrické vínotéky; dekoračné svetelné reťaze; elektricky vyhrievané ponožky; čelové lampy; lampy na vytvrdzovanie umelých nechtov; elektrické variče na varenie vo vákuu; generátory mikrobublín do kúpeľa; ohrievacie a chladiace zariadenia na distribúciu teplých a studených nápojov; elektricky vyhrievané odevy; elektrické prístroje na pečenie ryžových keksov (pre domácnosť); knôty do naftových kachlí; elektrické varné dosky; lampáše na sviečky; teplovzdušné fritézy; stroje na prípravu zmrzliny; bicyklové smerové svetlá; chladničky, chladiace prístroje a mrazničky na uchovávanie biologického materiálu; vytvrdzovacie lampy (nie na lekárske použitie); hydroponické zavlažovacie systémy; elektrické tepelne izolované kanvice; elektrické sušičky potravín; ohrievače rúk s USB napájaním; vyhrievané hrnčeky s USB napájaním; elektrické hrnce na prípravu kuskusu; stojanové lampy; elektrické hrnce na prípravu jedla "tajine"; svetelné projektory; prístroje na vytvorenie umelej hmly; prístroje a zariadenia podlahového kúrenia; zvlhčovače vzduchu; elektrické prístroje na výrobu sójového mlieka; kávové kapsuly do elektrických kávovarov (prázdne); elektrické nápojové varnice; odvlhčovače.
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode; zdvíhacie vozíky; železničné spriahadlá; spriahadlá pozemných vozidiel; visuté dopravníky; letecké dopravné prostriedky; teplovzdušné balóny; duše pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov); závesné tlmiče na dopravné prostriedky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; obojživelné lietadlá; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; protišmykové reťaze; opierky hlavy na sedadlá automobilov; kropiace vozidlá; autobusy; autokary; lode, člny; nákladné autá, kamióny; automobilové kapoty; automobilové reťaze; automobilové podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; lietadlá; kompy; nosiče batožiny na vozidlá; vzducholode; plášte na kolesá vozidiel; ventily na automobilové pneumatiky; okolesníky železničných kolies; torzné tyče vozidiel; kostry plavidiel; lodné háky; lodné kormidlá; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; naklonené roviny na spúšťanie člnov; lodné skrutky na člny; veslá; vyklápače (časti nákladných automobilov); kolesá na banské vozíky; bicykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); podvozky železničných vozňov; člnové výložníky; blatníky; dvojkolesové skladové vozíky; kabíny lanovej dráhy; kesóny (dopravné prostriedky); kolesá automobilov; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; automobilové obytné prívesy (karavany); prívesy (vozidlá); kľukové skrine (časti pozemných vozidiel, okrem motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; náboje kolies automobilov; bicyklové reťaze; invalidné vozíky; nákladné člny; pracovné člny; manipulačné vozíky; vozíky na hadice; lejacie vozíky; golfové vozidlá; golfové vozíky (automobily); podvozky vozidiel; kormidlá; vozne lanovej dráhy; železničný vozový park; lodné komíny; pásy na pásové vozidlá; traktory; banské vozíky; nárazníky vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); hydraulické obvody do vozidiel; riadidlá na bicykle; lôžka do dopravných prostriedkov; lodné rebrá; plášte na bicyklové kolesá; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové blatníky; ráfiky bicyklových kolies; bicyklové kľuky; bicyklové motory; náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; pumpy na bicyklové pneumatiky; špice na bicyklové kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicykle; motocyklové stojany (súčasti motocyklov); súkolesia pozemných vozidiel; plávajúce rýpadlá; dreziny; elektrické motory do pozemných vozidiel; elektromobily; spojky pozemných vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; padáky; pneumatikové plášte; závažia na vyváženie kolies vozidiel; kozmické dopravné prostriedky; lodné stožiare, sťažne; nápravy vozidiel; čapy náprav; stierače; chrániče odevov na bicykle; odkladacie batožinové siete na dopravné prostriedky; kryty na disky kolies; nákladné dodávkové autá; brzdy vozidiel; obruče hláv kolies; chladiarenské vozidlá; chladiarenské vagóny; motory do pozemných vozidiel; kormidlové veslá; poťahy na sedadlá automobilov; okienka (kruhové otvory); hydroplány; hydroplány (klzáky); spacie vozne; lokomotívy; hnacie motory do pozemných vozidiel; železničné vozne; stúpadlá na vozidlá; prevodovky do pozemných vozidiel; reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; vojenské dopravné prostriedky; reaktívne motory do pozemných vozidiel; motocykle; voľnobežky do pozemných vozidiel; vodné dopravné prostriedky; lode; lodné skrutky na lode; kanoistické pádla; čelné sklá vozidiel; hroty na pneumatiky; pásky na protektorovanie pneumatík; pneumatiky; pontóny; dvere na dopravné prostriedky; nosiče lyží na autá; trojkolky na rozvoz tovaru; detské kombinované kočíky; kryty na detské kombinované kočíky; striešky na detské kombinované kočíky; lodné skrutky; špice automobilových kolies; napínače na špice kolies; lyžiarske vleky; pružiny závesov do automobilov; reštauračné vozne; spätné zrkadlá; ráfy automobilových kolies; sedadlá na motocykle; bočné prívesné vozíky k motocyklom; sedadlá automobilov; športové autá; kolíky rohatky; sedačkové lanovky; vidlicové držiaky vesiel; letecké dopravné prostriedky; podvozky automobilov; sane (dopravné prostriedky); električky; prístroje a zariadenia lanovej dráhy; pozemné lanovky; visuté lanovky; trojkolky; turbíny do pozemných vozidiel; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo vzduchu, po vode alebo po koľajniciach; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; čalúnenie automobilov; mopedy; okenné tabule na okná automobilov; automobily; osobné automobily; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; vyklápacie zariadenia (časti železničných vozňov); jachty; letecké prístroje, stroje a zariadenia; zariadenia proti oslneniu do automobilov*; automobilové karosérie; nárazníky automobilov; tlmiče automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; klaksóny automobilov; betónové domiešavače; bicyklové duše; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdové čeľuste na vozidlá; skrine na prevodovky pozemných vozidiel; fúriky; dvojkolesové vozíky; bicyklové rámy; karosérie dopravných prostriedkov; katapultovacie kreslá (do lietadiel); autopoťahy; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové remene do pozemných vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; smerovky na dopravné prostriedky; komíny lokomotív; volanty vozidiel; poťahy na bicyklové sedadlá; sanitky; galusky na bicykle; brzdové dielce do vozidiel; vznášadlá; uzávery palivových nádrží vozidiel; spojovacie tyče na pozemné vozidlá (nie časti motorov); sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; tienidlá proti slnku do automobilov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); koše na bicykle (nosiče batožiny); obytné automobily; kolieska na vozíky; upratovacie vozíky; ochranné zariadenia na lode; sánky; tašky na bicykle (nosiče batožiny); nákupné vozíky; snehové skútre (snehové vozidlá); vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); kolobežky; lodné stožiare; poťahy na volanty vozidiel; spojlery na vozidlá; stierače na svetlomety; brzdové platničky na automobily; kryty na rezervné kolesá; výklopné vozíky; zapaľovače cigariet do automobilov; automobilové brzdové kotúče; tašky na bicykle; zvončeky na bicykle; obrnené vozidlá; uchytenia motorov do pozemných vozidiel; vojenské drony; kanoe; civilné drony; bočné spätné zrkadlá na vozidlá; sieťky proti hmyzu na detské kombinované kočíky; radiace páky vozidiel; autonómne automobily; autonómne automobily (bez vodiča); skútre; motorové invalidné vozíky; popolníky do automobilov; motocyklové reťaze; motocyklové rámy; riadidlá na motocykle; motocyklové motory; tašky na motocykle (nosiče batožiny); plné pneumatiky na kolesá dopravných prostriedkov; detské hlboké kočíky; nánožníky ku kočíkom; nánožníky k detským kombinovaným kočíkom; ochranné vložky do pneumatík; tašky ku kočíkom; diaľkovo ovládané vozidlá na prieskum pod hladinou vody; autonómne vozidlá na skúmanie morského dna pod hladinou vody; mechové tesnenia na kĺbové autobusy; elektrické bicykle; poťahy na motocyklové sedadlá; pretekárske automobily; robotické automobily; drony vybavené kamerou; rybárske vozíky; matice na kolesá vozidiel; klipsy na upevňovanie súčiastok na karosérie automobilov; záchranárske sane; odťahovacie vozidlá; ťahače; smetiarske autá; prívesy na prepravu bicyklov; prívesy k bicyklom; kočíky pre zvieratá chované v domácnosti; autožeriavy; doručovacie drony; gyroplány (vírniky); vrtuľníky; dvojstopové kolobežky s gyroskopickým systémom; dvojkolesové dosky s gyroskopickým systémom; jednokolky s gyroskopickým systémom; zaisťovacie čapové kolíky na kapoty vozidiel; pneumatiky na snehové pluhy; potápačské zvony; držiaky na nápoje do vozidiel; vozíky*; koče; obojživelné vozidlá; terénne vozidlá.
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; administratívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné telekomunikačných služieb pre tretie osoby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie refundovaných programov pre tretie osoby; prenájom bilbordov; písanie životopisov pre tretie osoby; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; konkurenčné spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; finančné a účtovné audity; online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; služby darčekových zoznamov; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované galériami; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; komerčné lobistické služby; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; služby telefónnych ústrední; maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákaznikov na obchodné alebo marketingové účely; administratívne služby pri odporúčaní špecializovaných lekárov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LIBHOF 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Libhof Electronics s.r.o.; Vágašská 629/32, 951 45 Dolné Lefantovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 658-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 658-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.03.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.03.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania 06.04.2021 Typ Odoslané
POZ 658-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku