Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 65626
(111)  Trademark Number  175035 
(151)  Registration Date  23.06.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.12.2011 
(210)  Application Number  65626 
(220)  Application Date  30.12.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  14.09.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 06, 07, 09, 11, 31, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (6,7,9,11,31,35,42) Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo k nim, hlavne pre agropotravinársky komplex, ako šrotovníky, lisy, miešačky, stacionárne a mobilné výrobne kŕmnych zmesí a krmív; zariadenia na priemyselný mikrovlnný ohrev, prístroje na odber a analýzu vzoriek; drviče odpadov; výrobné, inžinierske a obchodné projekty v oblasti strojárstva a spracovania hmôt, biotechnológie a poľnohospodárstva, najmä so zreteľom na použitie priemyselného mikrovlnného ohrevu, výskumnej vývojovej činnosti s týmto komplexom strojov, zariadeniami a technológiami súvisiacimi, služby laboratórne a testové; biologický servis a služby propagačné, publikačné, odbytové, poradenské, dílerské, súvisiace s agropotravinárskym komplexom, krmivá a živé zvieratá.
06 - Neuvedené
07 - Neuvedené
09 - Neuvedené
11 - Neuvedené
31 - Neuvedené
35 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ROmiLL, spol.s r.o.; Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno; CZ 
(740)  Attorney(s)  Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 09/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.03.2012 03/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 65626
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 65626
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 30.12.1991 Type Delivered
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.03.1994 Type Payment
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.03.1994 Type Delivered
4 Spis Praha Type Delivered
5 p.na dodatok Type Internal Letter
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.11.1994 Type Delivered
7 F0021 Poplatok 10.11.1994 Type Payment
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.12.1994 Type Sent document
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.12.1994 Type Delivered
10 pokyn na zverejnenie POZ 11.04.1995 Type Internal Letter
11 Osvedčenie Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.12.2001 Type Delivered
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.12.2001 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2011 Type Delivered
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 19.12.2011 Type Delivered
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.12.2011 Type Delivered
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2011 Type Delivered
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.01.2012 Type Payment
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.01.2012 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Type Sent document
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Type Delivered
POZ 65626
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.01.2012 ROmiLL, spol.s r.o. ROmiLL, spol.s r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku