Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65423
(111)  Číslo ochrannej známky  171553 
(151)  Dátum zápisu  03.12.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  65423 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 07, 09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (7,9,42) Technické a programové vybavenie na komerčné a priemyselné použitie (hardvér, softvér); technické zariadenia v oblasti priemyselnej a spotrebnej elektrotechniky (elektrické stroje a prístroje), elektroniky (prístroje na meranie a reguláciu, na prenos dát, obrazu, zvuku a pod.) a výpočtovej techniky; služby v oblasti vývoja softvéru a hardvéru.
07 - Neuvedené
09 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.24, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELEKTROSYSTEM, a.s.; Št. Furdeka 10, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 06/2002 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 65423
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65423
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 16.12.1991 Typ Doručené
2 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.11.2001 Typ Doručené
2a Doklad 16.11.2001 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku 18.12.2001 Typ Odoslané
4 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 19.12.2001 Typ Odoslané
5 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.01.2002 Typ Platba
6 Odpoveď na správu úradu 08.01.2002 Typ Doručené
7 pokyn na obnovu zápisu 14.03.2002 Typ Interné listy
8 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2011 Typ Doručené
9a Doklad o podniku/podnikateľovi 13.09.2011 Typ Doručené
9b Doklad 13.09.2011 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.09.2011 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 28.10.2011 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 28.10.2011 Typ Odoslané
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2011 Typ Platba
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.11.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 23.11.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.11.2011 Typ Doručené
17a Oznámenie 22.11.2011 Typ Doručené
18 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 02.12.2011 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 02.12.2011 Typ Odoslané
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.12.2011 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.12.2011 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 21.12.2011 Typ Odoslané
23 rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 23.01.2012 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 23.01.2012 Typ Odoslané
25 vnútrospisový list 14.02.2012 Typ Interné listy
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.04.2021 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.08.2021 Typ Platba
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.08.2021 Typ Platba
29 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.08.2021 Typ Platba
30 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 13.08.2021 Typ Doručené
30a Sprievodný list 13.08.2021 Typ Doručené
30b Doklad o prevode 13.08.2021 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.08.2021 Typ Doručené
32 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.08.2021 Typ Doručené
33 všeobecný referátnik 08.09.2021 Typ Odoslané
34 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
35 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 19.10.2021 Typ Odoslané
36 vnútrospisový list 20.10.2021 Typ Interné listy
POZ 65423
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.10.2021 ELEKTROSYSTEM, a.s. Smrž Ján, Ing. CSc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku