Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 65387
(111)  Trademark Number  177073 
(151)  Registration Date  16.09.1996 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.12.2021 
(210)  Application Number  65387 
(220)  Application Date  12.12.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  04.12.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické výrobky na terapeutické liečenie neurologických ťažkostí a svalovej dystónie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BOTOX 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92715; US 
(740)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.12.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.12.1996 12/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 06/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 65387
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 65387
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha 12.12.1991 Type Delivered
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.10.1994 Type Sent document
3 Plná moc 19.12.1996 Type Delivered
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.1995 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.05.1995 Type Delivered
7 F0001 Popl. za lehotu Type Payment
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.07.1995 Type Delivered
9 F0001 Popl. za lehotu Type Payment
10 Plná moc 30.08.1995 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie POZ Type Internal Letter
12 Osvedčenie Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.03.2001 Type Delivered
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.03.2001 Type Delivered
15 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.04.2001 Type Payment
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.04.2001 Type Payment
17 odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 08.02.2002 Type Sent document
18 Výpoveď plnej moci 26.03.2002 Type Delivered
19 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Type Sent document
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.04.2011 Type Payment
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.04.2011 Type Delivered
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Type Sent document
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.04.2021 Type Delivered
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Type Delivered
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Type Payment
26 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Type Sent document
POZ 65387
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2002 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.03.2002 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku