Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 65170
(111)  Trademark Number  173707 
(151)  Registration Date  09.02.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.12.2011 
(210)  Application Number  65170 
(220)  Application Date  03.12.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.05.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  04 
(511)  List of Classified Goods and Services  04 - Oleje a tuky (okrem jedlých tukov, mastí a éterických olejov); mazivá, palivá vrátane motorového liehu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SITALA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Houghton Technical, Corp.; 1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington, DE 19805; US 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.10.2005 10/2005 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2012 06/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 06/2012 ND3M
 
POZ 65170
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 65170
S/N Item Name Date Type Document
1 Osvedčenie 11.01.1994 Type Delivered
2 Spis Praha Type Delivered
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.04.1994 Type Sent document
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.04.1994 Type Delivered
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.04.1994 Type Payment
6 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.1994 Type Internal Letter
7 Osvedčenie Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.10.2001 Type Delivered
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.11.2001 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Type Sent document
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2005 Type Delivered
11a Doklad o prevode 29.06.2005 Type Delivered
11b Plná moc 29.06.2005 Type Delivered
12 vyžiadanie poplatku 28.07.2005 Type Sent document
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2005 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2005 Type Sent document
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.12.2011 Type Delivered
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 01.12.2011 Type Delivered
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.12.2011 Type Delivered
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2011 Type Delivered
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2011 Type Payment
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2011 Type Payment
21 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 18.01.2012 Type Sent document
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.03.2012 Type Delivered
23 Odpoveď na správu úradu 12.04.2012 Type Delivered
23a Plná moc 12.04.2012 Type Delivered
23b Doklad o prevode 12.04.2012 Type Delivered
24 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Type Sent document
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
POZ 65170
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 22.08.2005 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Shell International Petroleum Company Limited
2 Prevod majiteľa 26.04.2012 Houghton Technical, Corp. SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku