Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65165
(111)  Číslo ochrannej známky  173298 
(151)  Dátum zápisu  23.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65165 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (16,41) Tlačoviny, najmä časopisy, vydávanie tlačovín, najmä časopisov.
16 - Neuvedené
41 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GEO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gruner + Jahr GmbH; Am Baumwall 11, 20459 Hamburg; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 03/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.01.2012 01/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.06.2016 06/2016 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2019 08/2019 TC3M
 
POZ 65165
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65165
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 03.12.1991 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.08.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.09.1994 Typ Platba
5 Plná moc 12.10.1994 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 14.10.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.03.2001 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.03.2001 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2011 Typ Doručené
11a Doklad 14.10.2011 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2011 Typ Doručené
12a Plná moc 14.10.2011 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.10.2011 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2011 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2011 Typ Platba
16 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.10.2011 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.03.2016 Typ Doručené
18a Výpis z obchodného registra 10.03.2016 Typ Doručené
18b Výpis z obchodného registra 10.03.2016 Typ Doručené
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2016 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2016 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.06.2019 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 20.06.2019 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 65165
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.11.2011 Gruner + Jahr AG & Co KG GRUNER + JAHR AG & CO.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 29.11.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2016 Gruner + Jahr GmbH & Co KG Gruner + Jahr AG & Co KG
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2019 Gruner + Jahr GmbH Gruner + Jahr GmbH & Co KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku