Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65144
(111)  Číslo ochrannej známky  174985 
(151)  Dátum zápisu  20.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  65144 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 06, 20, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - Radové svorkovnice, koncové zvierky, spojovacie zvierky, uzemňovacie zvierky, štipce na bielizeň, tvarované vešiaky, detské vešiaky, zaraďovače na závitníky, klavíriky „Akordˮ a detské xylofóny.
06 - Neuvedené
20 - Neuvedené
28 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou; Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 09/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 65144
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65144
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 03.12.1991 Typ Doručené
2 Osvedčenie 20.12.1993 Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.02.1995 Typ Odoslané
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.04.1995 Typ Doručené
5 Plná moc 07.04.1995 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.04.1995 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.05.1995 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.11.2001 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.12.2001 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 28.11.2011 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.01.2012 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.02.2012 Typ Platba
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.02.2012 Typ Platba
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2012 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 18.04.2012 Typ Odoslané
18 všeobecný referátnik 18.04.2012 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 29.10.2012 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 19.11.2012 Typ Interné listy
21 Výpoveď plnej moci 04.01.2013 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 21.01.2013 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.10.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 30.10.2021 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.11.2021 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 65144
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.01.2013 Patentová a známková kancelária, Filípek Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku