Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65133
(111)  Číslo ochrannej známky  175213 
(151)  Dátum zápisu  14.07.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  65133 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.10.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú výživu, ovsené vločky, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MARABOU 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB; Smedbyvägen 8, 194 86 Upplands Väsby; SE 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2010 01/2010 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.12.2021 23/2021 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 65133
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65133
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 02.12.1991 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.09.1994 Typ Odoslané
3 Osvedčenie 29.11.1994 Typ Doručené
4 Plná moc 29.11.1994 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.11.1994 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.1994 Typ Platba
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.12.1994 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.02.1995 Typ Odoslané
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.03.1995 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 23.05.1995 Typ Interné listy
11 Osvedčenie Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.08.1999 Typ Doručené
13 F0021 Poplatok Typ Platba
14 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 27.12.1999 Typ Doručené
15 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia Typ Platba
16 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 24.01.2000 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.01.2000 Typ Doručené
18 výsledok prieskumu žiadosti o licenciu 03.04.2000 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zmenu adresy 29.05.2000 Typ Doručené
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
22 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 03.07.2000 Typ Interné listy
23 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 03.07.2000 Typ Interné listy
24 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 03.07.2000 Typ Interné listy
25 pokyn na zápis licencie 03.07.2000 Typ Interné listy
26 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2000 Typ Odoslané
27 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2000 Typ Odoslané
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.08.2001 Typ Doručené
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.08.2001 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
31 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2009 Typ Doručené
31a Doklad o prevode 08.10.2009 Typ Doručené
31b Plná moc 08.10.2009 Typ Doručené
32 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2009 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2009 Typ Odoslané
34 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.01.2011 Typ Doručené
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2011 Typ Platba
36 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.03.2011 Typ Odoslané
37 Odpoveď na správu úradu 20.05.2011 Typ Doručené
37a Plná moc 20.05.2011 Typ Doručené
38 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
39 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
40 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.10.2021 Typ Doručené
40a Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
41 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2021 Typ Doručené
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Typ Platba
43 všeobecný referátnik 28.10.2021 Typ Odoslané
44 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.11.2021 Typ Doručené
44a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
45 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 65133
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Freia Marabou Suchard a. s.
KRAFT FREIA MARABOU NORDEN AS
KRAFT FOODS AS
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.08.2000 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
2 Prevod majiteľa 10.11.2009 Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB c/o Kraft Foods Sverige AB KRAFT FOODS AS
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.11.2009 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.11.2021 Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB c/o Kraft Foods Sverige AB
5 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku