Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65072
(111)  Číslo ochrannej známky  173657 
(151)  Dátum zápisu  09.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65072 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Práčky a odstredivé extraktory na priemyselné a obchodné využitie, ako sú práčovne, nemocnice, zariadenia na farbenie, bubnové sušiace zariadenia v práčovniach a extrakčné lisy na kvapaliny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MILNOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pellerin Milnor Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Louisiana; 700 Jackson Street, Kenner, Louisiana 70062; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 65072
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65072
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie 02.11.1993 Typ Doručené
2 Spis Praha Typ Doručené
3 Plná moc 26.10.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.11.1994 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.11.1994 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.06.2001 Typ Doručené
7a Plná moc 15.06.2001 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.06.2001 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.07.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.07.2011 Typ Doručené
12 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 06.09.2011 Typ Odoslané
13 Plná moc 23.11.2011 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 65072
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku