Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65036
(111)  Číslo ochrannej známky  174458 
(151)  Dátum zápisu  11.05.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65036 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.08.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (24,25) Kusové odevy, najmä pletené, čiapky, ponožky, dupačky a kabátiky, košieľky a nohavice, topánočky, plienky, vložky do plienok, plienkové nohavičky; detská posteľná bielizeň, vložky do postelí, bezpečnostné prikrývky pre malé deti, súpravy do kočíkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STERNTALER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sterntaler GmbH; Werkstrasse, D-65599 Dornburg - Dorndorf; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.08.1995 8/1995 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.06.2001 6/2001 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 3/2002 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.04.2009 4/2009 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 65036
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65036
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 27.11.1991 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.1994 Typ Odoslané
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.07.1994 Typ Doručené
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.08.1994 Typ Doručené
5 F0001 Popl. za lehotu 23.08.1994 Typ Platba
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.08.1994 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.12.1994 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2000 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 05.01.2001 Typ Odoslané
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.02.2001 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 02.02.2001 Typ Doručené
14 F0021 Poplatok 08.02.2001 Typ Platba
15 pokyn na zápis prevodu 20.03.2001 Typ Interné listy
16 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2001 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.08.2001 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2001 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2008 Typ Doručené
20a Doklad 27.11.2008 Typ Doručené
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2008 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.10.2011 Typ Doručené
23a Plná moc 07.10.2011 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.10.2011 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
POZ 65036
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.03.2001 Sterntaler Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. KG Sterntaler Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2009 Sterntaler GmbH Sterntaler Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku