Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65033
(111)  Číslo ochrannej známky  172938 
(151)  Dátum zápisu  16.11.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65033 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (18,20,22,25) Aktovky, plecniaky, baliace vrecia a vaky, vaky na bicykle, prenosné tašky, tašky na plece, tašky pre horolezcov a táborníkov, cestovné tašky; spacie vaky na kempovanie; stany, ochranné plachty, vrecia a tašky; odevy, obuv, pokrývky hlavy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MARMOT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marmot Mountain, LLC; 2321 Circadian Way, 95407 Santa Rosa, CA; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.1995 2/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 3/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2006 7/2006 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2006 7/2006 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 2/2012 ND3M
 
POZ 65033
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65033
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doklad 18.10.1993 Typ Doručené
2 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.10.1993 Typ Doručené
3 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.09.1993 Typ Platba
4 Osvedčenie Typ Doručené
5 Spis Praha Typ Doručené
6 p.na dodatok Typ Interné listy
7 Plná moc 28.07.1994 Typ Doručené
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.07.1994 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 29.07.1994 Typ Interné listy
10 Osvedčenie Typ Doručené
11 Žiadosť inde neuvedená 18.02.2000 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 23.02.2000 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 06.03.2000 Typ Doručené
14 pokyn na zápis prevodu 14.04.2000 Typ Interné listy
15 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2000 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.07.2001 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.07.2001 Typ Platba
18 Plná moc 21.09.2001 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2006 Typ Doručené
20a Doklad o prevode 15.02.2006 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2006 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2006 Typ Platba
23 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2006 Typ Platba
24 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.03.2003 Typ Odoslané
25 Plná moc 12.05.2006 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
27 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.11.2011 Typ Doručené
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2011 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
30 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
POZ 65033
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 26.05.2006 Maca Acquisition, LLC Marmot Mountain Ltd.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.05.2006 Marmot Mountain, LLC Maca Acquisition, LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.05.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku