Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 64702
(111)  Trademark Number  172577 
(151)  Registration Date  01.07.1994 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.11.2021 
(210)  Application Number  64702 
(220)  Application Date  12.11.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  05.10.1994 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické látky a kompozície na použitie v lekárstve aj veterinárnom lekárstve; lekárske antiseptiká a detergenty, prípravky na čistenie vzduchu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.05.04, 27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, Jerusalem 91010; IL 
(740)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.11.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.1994 10/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2021 22/2021 ND3M
 
POZ 64702
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 64702
S/N Item Name Date Type Document
1 Osvedčenie Type Delivered
2 Doklad Type Delivered
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.1994 Type Sent document
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.03.1994 Type Delivered
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.03.1994 Type Payment
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.07.1994 Type Internal Letter
7 Osvedčenie Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.09.2001 Type Delivered
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2001 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Type Sent document
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.09.2011 Type Delivered
11a Plná moc 14.09.2011 Type Delivered
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2011 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Type Sent document
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.03.2021 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Type Delivered
15a Plná moc 11.10.2021 Type Delivered
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2021 Type Sent document
18 Identifikátor osoby 18.11.2021 Type Delivered
POZ 64702
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku