Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 647-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231030 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  647-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 16, 20, 28, 35, 36, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky, absorpčné tampóny, absorpčná vata, alkohol na liečebné účely, alkaloidy na lekárske účely, analgetiká, anestetiká, antibakteriálne prípravky, chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká, antiseptiká, antiuretiká, bahno liečivé, bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, balzamy na lekárske účely, aseptická vlna na lekárske účely, bikarbonát sodný na farmaceutické účely, bielkovinová potrava na lekárske účely, bielkovinami obohatené mlieko na lekárske účely, biocídy, prostriedky proti bolestiam hlavy, tyčinky proti bradaviciam, bróm na farmaceutické účely, liečivé byliny, bylinkové čaje na lekárske účely, liečivé čaje na lekárske účely, cigarety (netabakové) na lekárske účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s liečivými prísadami, vonné soli, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, čapíky, čistiace prípravky na kontaktné šošovky, prípravky na čistenie vzduchu, dezinfekčné prípravky, deodoranty s výnimkou deodorantov na osobnú potrebu, diagnostické prípravky na lekárske účely, dietetické nápoje a potraviny upravené na liečebné účely, minerálne doplnky potravín, digestíva na farmaceutické účely, drogy na liečebné účely, droždie na farmaceutické účely, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu, enzymatické prípravky na lekárske a zverolekárske účely, gáza na obväzovanie, glukóza na lekárske účely, repelenty, hormóny na lekárske účely, obklady a náplasti, lekárske prípravky na chudnutie, chemicko-farmaceutické prípravky, chinín na lekárske účely, jódová tinktúra, gáfor na lekárske účely, obrúsky (hygienické), obväzy, obvínadlá, liečivé prípravky do kúpeľov, prísady do krmív na lekárske účely, prostriedky na kurie oká, liečivá pre veterinárnu medicínu, plné prenosné lekárničky, leukoplast, minerálne vody a soli na lekárske účely, mlieko pre dojčatá, nápoje dietetické upravené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, kapsuly na farmaceutické účely, liečivé korene, terapeutické prípravky na kúpele, laktóza, lecitín na lekárske účely, liečivá na zuby, liečivá pre humánnu medicínu, liečivá na zverolekárske účely, sladké drievko na farmaceutické účely, tekuté lieky, lepidlá na umelé chrupy; tekuté masti na farmaceutické a lekárske účely; semená celé alebo mleté na lekárske účely, farmaceutické prípravky proti lupinám, masti na farmaceutické účely, sušené mlieko pre dojčatá, prípravky proti poteniu nôh, liečivá posilňujúce nervovú sústavu, vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely, farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku, pomády na lekárske účely, toniká na lekárske účely, prečisťujúce prípravky, preháňadlá, sedatíva, séra, sirupy na farmaceutické účely, živočíšne uhlie na farmaceutické účely, prípravky na upokojenie, vakcíny, vata na lekárske účely, vitamínové, multivitamínové, multiminerálové prípravky, minerály, stopové prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek, prípravky posiľňujúce a dietetické na liečebné účely, výrobky zdravotnícke a hygienické, liečivá, drogy, infúzne roztoky, medicinálne vína a čaje, diagnostické prípravky, výrobky z krvi, prípravky baktericídne a fungicídne patriace so tejto triedy, liečebná kozmetika, potrava na farmaceutické účely, oleje na lekárske účely, tabletky na farmaceutické účely, tekuté lieky, lieky vo forme nápojov, doplnky výživy na lekárske účely, farmaceutické a veterinárne preparáty, sanitárne prípravky na zdravotné účely, liečivá, lieky, farmaceutické produkty na použitie pre ľudí, chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely, nie na dezinfekciu a kozmetiku, posilňujúce a dietetické prípravky na lekárske účely, lekárske infúzie, diagnostické prípravky na lekárske účely, krvné produkty, kultúry mikroorganizmov na lekárske účely, dietetické substancie upravené na lekárske použitie, potrava pre deti, náplasti, materiály na obväzovanie, medicinálne bylinky a rastliny, prípravky založené na medicinálnych bylinkách a rastlinách, lekárske prípravky na dentálnu starostlivosť, lekárske prípravky na leštenie zubov, lekárske prípravky na bielenie zubov, lekárske prípravky na vymývanie ústnej dutiny, lekárske bieliace prípravky.
09 - Elektronické diáre; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; elektronické encyklopédie a slovníky; elektronické publikácie; súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie; spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe; nahrané počítačové programy; nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu; optické nosiče údajov; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronický vreckový slovník - prekladový; nahrané operačné programy; počítačový softvér; počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú sieť (internet); dáta, bázy dát, databázové produkty; databázové systémy; informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či sú uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), ceruzky, perá, písacie potreby patriace do triedy 16, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely na použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na doklady, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových, háčiky vešiakové s výnimkou kovových, krúžky na záclony, latková debna, lavice, pulty, lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových, ležadlá (rozkladacie), nábytok, drevené bedne a truhlice, ozdobný nábytok, písacie stoly, podnosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany na počítače, posteľové kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväte nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety, stoličky, stolíky servírovacie, stoly, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti, postele, nočné stolíky, komody a police, skrine šatníkové a policové, botníky, kufrovníky, nábytkové kontajnery, barové skrinky, barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok, ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky, mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku), dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, drevené a plastové nádoby a schránky, vešiaky, pružinové matrace, rámy na obrazy, rebríky (plastové alebo drevené), vankúše, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené trámy, ozdobný nábytok z dreva.
28 - Autíčka, automobilové modely, bazény ako objekty na hru a šport, biliardy, boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariadenie na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry, športové náradie, divadelné masky, šarkany, golfové vybavenie, gymnastické zariadenia, telocvičné zariadenia, hokejky, hojdačky, kolky, šachy, guľky na hranie, hračky, hry, hrkálky, stacionárne bicykle na cvičenie, kapsle do kapsľových pištolí, kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie a vodné lyže, maňušky, lopty, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek, hokejky, golfové palice, lyžiarske palice, bábiky, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, lyžiarske, šermiarske, siete ako športové potreby, skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné stromčeky, umelé vianočné stromčeky, šachovnice, šípky (hra), terče, hracie karty, konfety, športový a hračkársky tovar zaradený v tejto triede.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 5, 9, 16, 20 a 28; marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných materiálov, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom, komerčné informačné kancelárie, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 38 a 41. 36 – Finančné analýzy, bankovníctvo, burzové maklérstvo, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), služby na využívanie dôchodkových fondov, faktoring, spravovanie financií, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné služby, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investovanie kapitálu, kapitálové investície, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, finančný lízing, oceňovanie a odhady nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), oceňovanie a odhady (daňové), platenie splátok, zdravotné poistenie, uzatváranie poistiek, poistky životné, poradenstvo v oblasti poistenia, pôžičky (finančné), sporiteľne, spravovanie financií, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie (maklérstvo), úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet.
36 - Neuvedené
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu; prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačným službám dát.
41 - Činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu; činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, na účely kultúrne a zábavné; organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií; činnosť umeleckej a športovej agentúry; informácie o možnostiach zábavy; filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné; činnosť umeleckej a športovej agentúry; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; usporadúvanie koncertov; organizovanie súťaží krásy; požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry; usporadúvanie predstavení divadelných, filmových, koncertných a iných; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov; výchovno-zábavné klubové služby; výroba (tvorba) videofilmov; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  10.03.07, 26.02.05, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04, 01.03.02, 05.05.04, 05.05.20, 27.03.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, fialová, zelená, žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ringier Axel Springer SK, a.s.; Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.05.2014 05/2014 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
 
POZ 647-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 647-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.04.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 12.04.2011 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 12.04.2011 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2011 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 19.04.2011 Typ Odoslané
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.05.2011 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 07.06.2011 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 07.06.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2013 Typ Doručené
9a Plná moc 06.12.2013 Typ Doručené
9b Doklad o podniku/podnikateľovi 06.12.2013 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 19.02.2014 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2014 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
13a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
13b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
13c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
13d Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
13e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
13f Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
13g Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
13h Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2018 Typ Doručené
14a Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
15 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
15b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
15c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
15d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
15e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
15f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2019 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 647-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.03.2014 Azet.sk, a.s. Azet.sk, a. s.
2 Prevod majiteľa 23.01.2019 Ringier Axel Springer SK, a.s. Azet.sk, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 23.01.2019 Porubčan Róbert, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku