Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64647
(111)  Číslo ochrannej známky  172395 
(151)  Dátum zápisu  17.03.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64647 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SNAPPLE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Snapple Beverage Corp.; 5301 Legacy Drive, Plano, TX 75024; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.1994 06/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.09.2011 09/2011 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 64647
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64647
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 08.11.1991 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.10.1993 Typ Doručené
3 Plná moc 20.12.1993 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.01.1994 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.01.1994 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 07.11.2001 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.11.2001 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2001 Typ Platba
10 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 28.11.2001 Typ Odoslané
11 Plná moc 10.01.2002 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.06.2011 Typ Doručené
13a Plná moc 17.06.2011 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.06.2011 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.06.2011 Typ Platba
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2011 Typ Platba
18 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.06.2011 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.09.2021 Typ Doručené
20a Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.09.2021 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 64647
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.07.2011 Snapple Beverage Corp. SNAPPLE BEVERAGE CORP., spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.07.2011 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Komerčno-právna a patentová kancelária, HASPEL Ladislav, JUDr., CSc.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 Snapple Beverage Corp. Snapple Beverage Corp.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku