Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64491
(111)  Číslo ochrannej známky  172904 
(151)  Dátum zápisu  14.11.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64491 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Priemyselné šijacie stroje, ich časti a príslušenstvo; priemyselné šijacie stroje a vybavenie vrátane vedenia textilného vlákna; zariadenia na manipuláciu s látkou; zariadenia na zachytenie odevov; zariadenia na posunovanie látky; zariadenia na zbieranie odevov; detektor odevov; šijací stôl; zariadenia na označovanie nálepkami; zariadenia na strihanie odevov; zariadenia na posuv pásky; zariadenia na strihanie retiazkového vlákna a zariadenia na všívanie retiazkového vlákna. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.03.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pegasus Mishin Seizo Kabushiki Kaisha, also trading as Pegasus Sewing Machine Mfg.Co., Ltd.; 7-2, Sagisu 5-chome, Fukushima-ku, Osaka; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.1995 02/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 64491
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64491
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 01.11.1991 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.04.1994 Typ Odoslané
3 Prevzatie zastúpenia 14.06.1994 Typ Doručené
4 Plná moc 15.06.1994 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.06.1994 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 21.07.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.10.2001 Typ Doručené
8a Plná moc 31.10.2001 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.11.2001 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.09.2011 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.03.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 64491
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku