Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 644-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223196 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2018 
(210)  Číslo prihlášky  644-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 16, 20, 21, 24, 27, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a z náhradiek týchto materiálov alebo z plastov.
21 - Domáce alebo kuchynské potreby a nádoby (nie z drahých kovov alebo pokovované drahými kovmi); hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a prikrývky na stôl.
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  12.01.10, 26.04.16, 26.04.10, 26.04.24, 01.15.21, 27.05.24, 29.01.01, 24.17.25 
(540) Vyjadrenie