Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 64373
(111)  Trademark Number  178535 
(151)  Registration Date  21.11.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.10.2021 
(210)  Application Number  64373 
(220)  Application Date  25.10.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.1997 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  42 
(511)  List of Classified Goods and Services  42 - Služby ubytovacie, hotelové a motelové, služby barové, reštauračné, služby pre bankety, nočné kluby, služby spojené s občerstvením, hotelové rezervačné služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  HOLIDAY INN EXPRESS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Six Continents Hotels, Inc.; 3, Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346; US 
(740)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.09.2002 09/2002 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.10.2011 10/2011 QB3M
7 Obnovené ochranné známky 24.11.2021 22/2021 ND3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 33566775 1 IHG HOTELS LIMITED výlučná 08.08.2011 platná
 
POZ 64373
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 64373
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.11.1995 Type Delivered
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
3 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.02.1997 Type Delivered
4 Spis Praha Type Delivered
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
6 pokyn na zverejnenie POZ 06.03.1997 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Type Sent document
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.06.1998 Type Delivered
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
10 Plná moc 17.06.1998 Type Delivered
11 pokyn na zápis prevodu 23.07.1998 Type Internal Letter
12 dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.11.1998 Type Delivered
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
15 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 11.12.1998 Type Internal Letter
16 dodatok k osvedčeniu OZ 08.03.1999 Type Sent document
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.06.2001 Type Delivered
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2001 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Type Sent document
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2002 Type Delivered
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2002 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2002 Type Sent document
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.06.2011 Type Delivered
23a Plná moc 17.06.2011 Type Delivered
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.06.2010 Type Delivered
24a Plná moc 17.06.2010 Type Delivered
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.06.2011 Type Payment
26 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.06.2011 Type Payment
27 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Type Sent document
28 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.07.2011 Type Delivered
29 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.07.2011 Type Delivered
29a Plná moc 25.07.2011 Type Delivered
29b Licenčná zmluva 25.07.2011 Type Delivered
30 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.08.2011 Type Payment
31 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.08.2011 Type Payment
32 dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Type Sent document
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.03.2021 Type Delivered
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2021 Type Delivered
34a Plná moc 10.10.2021 Type Delivered
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Type Payment
36 dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2021 Type Sent document
POZ 64373
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa BASS INTERNATIONAL HOLDINGS N.V.
HOLIDAY INNS, INC.
Holiday Hospitality Corporation
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.06.2002 Six Continents Hotels, Inc. BASS HOTELS & RESORTS, INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2011 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 08.08.2011 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku