Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 642-2021
(111)  Trademark Number  255591 
(151)  Registration Date  19.07.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  19.07.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  642-2021 
(220)  Application Date  03.03.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  14.04.2021 
(450)  Publication of Registration Date  11.08.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 12, 35, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Hriadeľové spojky (stroje); vzduchové filtre do motorov; vzduchové chladiče; zapaľovanie spaľovacích motorov; alternátory; ventily (časti strojov); hriadele strojov; samomazacie ložiská; mazacie krúžky (časti strojov); piestne krúžky; bubny (časti strojov); strojové alebo motorové ojnice; guľkové ložiská; žeraviace sviečky do dieselových motorov; hnacie remene strojov; kryty (časti strojov); vstrekovače motorových palív; karburátory; spätné ventily, klapky (časti strojov); kompresory; turbokompresory; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); ložiskové puzdrá, domce (časti strojov); hlavy valcov (časti motorov); valce strojov; štartéry motorov; redukčné ventily (časti strojov); čerpadlá (časti strojov a motorov); piesty valcov; hriadele, kľuky, páky (časti strojov); regulátory (časti strojov); katalyzátory do motorov; piesty motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; ložiskové puzdrá čapov (časti strojov); ložiská prevodových hriadeľov; piesty (časti strojov alebo motorov); ventily (časti strojov a motorov); kolesá (časti strojov); valčekové ložiská; krúžky guľkových ložísk; remene motorov; prevody strojov; ventilátory motorov; kompresory (stroje); zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; piesty tlmičov (časti strojov); antifrikačné ložiská strojov; šetriče paliva do motorov; cievky (časti strojov); ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; kompresory chladiacich zariadení; remene motorových ventilátorov; valce motorov; výmenníky tepla (časti strojov); výfuky motorov; filtre ako časti strojov alebo motorov; palivové konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným spaľovaním); chladiče motorov; kľukové skrine strojov a motorov; výfukové potrubia motorov; nakopávacie štartéry motocyklov; tlmiče motorov.
12 - Duše pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov); závesné tlmiče na dopravné prostriedky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; protišmykové reťaze; opierky hlavy na sedadlá automobilov; ťažné zariadenia vozidiel; automobilové kapoty; automobilové reťaze; automobilové podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; plášte na kolesá vozidiel; ventily na automobilové pneumatiky; torzné tyče vozidiel; vyklápače (časti nákladných automobilov); blatníky; dvojkolesové skladové vozíky; kolesá automobilov; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; prívesy (vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; náboje kolies automobilov; manipulačné vozíky; podvozky vozidiel; nárazníky vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; motocyklové stojany (súčasti motocyklov); súkolesia pozemných vozidiel; elektrické motory do pozemných vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; závažia na vyváženie kolies vozidiel; nápravy vozidiel; čapy náprav; stierače; kryty na disky kolies; brzdy vozidiel; obruče hláv kolies; motory do pozemných vozidiel; poťahy na sedadlá automobilov; prevodovky do pozemných vozidiel; reaktívne motory do pozemných Vozidiel; čelné sklá vozidiel; hroty na pneumatiky; pásky na protektorovanie pneumatík; pneumatiky; dvere na dopravné prostriedky; nosiče lyží na autá; špice automobilových kolies; pružiny závesov do automobilov; spätné zrkadlá; ráfy automobilových kolies; sedadlá na motocykle; sedadlá automobilov; podvozky automobilov; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; čalúnenie automobilov; okenné tabule na okná automobilov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zariadenia proti oslneniu do automobilov; automobilové pneumatiky; nárazníky automobilov; tlmiče automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; klaksóny automobilov; skrine na prevodovky pozemných vozidiel; dvojkolesové vozíky; autopoťahy; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové remene do pozemných vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; smerovky na dopravné prostriedky; volanty vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); brzdové dielce do vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; spojovacie tyče na pozemné vozidlá (nie časti motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; tienidlá proti slnku do automobilov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; spojlery na vozidlá; stierače na svetlomety; brzdové platničky na automobily; kryty na rezervné kolesá; zapaľovače cigariet do automobilov; automobilové brzdové kotúče; uchytenia motorov do pozemných vozidiel; bočné spätné zrkadlá na vozidlá; radiace páky vozidiel; popolníky do automobilov; motocyklové reťaze; riadidlá na motocykle; motocyklové motory; plné pneumatiky na kolesá dopravných prostriedkov; ochranné vložky do pneumatík; poťahy na motocyklové sedadlá; matice na kolesá vozidiel; prívesy na prepravu bicyklov; zaisťovacie čapové kolíky na kapoty vozidiel.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské služby (obchodné služby); reklama; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; antikorózne úpravy; mazanie vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; informácie o opravách; vulkanizovanie pneumatík (opravy); nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; elektroinštalačné služby; nabíjanie elektromobilov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  amstek 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  amstek s.r.o.; Galvaniho 12, Bratislava 
(740)  Attorney(s)  Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.; Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.03.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 14.04.2021 7/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.08.2021 15/2021 FG3M
 
POZ 642-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2021 106,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 642-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 03.03.2021 Type Delivered
Plná moc 03.03.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.03.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2021 Type Payment
výsledok rešerše 17.03.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 17.03.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.08.2021 Type Sent document
POZ 642-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku