Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 638-93
(111)  Trademark Number  175923 
(151)  Registration Date  06.10.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.05.2013 
(210)  Application Number  638-93 
(220)  Application Date  06.05.1993 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.01.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivo, ľahké pivá i ležiaky, minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PUNICA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH; Spitalgasse 2, CH-3011 Bern; CH 
(740)  Attorney(s)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.05.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2006 12/2006 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2007 3/2007 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.02.2012 2/2012 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2019 8/2019 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 8/2019 PC3M
 
POZ 638-93
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2006 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2006 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2019 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2022 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 638-93
S/N Item Name Date Type Document Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
Osvedčenie Type Delivered
výsledok rešerše Type Internal Letter
Prihláška OZ 06.05.1993 Type Delivered
Avízo o platbe 07.05.1993 Type Delivered
F0011 Popl. za prihlášku 20.05.1993 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.1994 Type Sent document
Plná moc 10.03.1994 Type Delivered
Doklad 10.03.1994 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 11.08.1995 Type Internal Letter
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.04.1999 Type Delivered
pokyn na zápis prevodu 20.12.1999 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2000 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.01.2003 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2003 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 20.09.2006 Type Delivered
Plná moc 20.09.2006 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.09.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2006 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.12.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 08.12.2006 Type Delivered
Plná moc 08.12.2006 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.02.2013 Type Delivered
Plná moc 26.02.2013 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.04.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.04.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 11.04.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 11.04.2019 Type Delivered
Plná moc 11.04.2019 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2019 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.06.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 26.06.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 26.06.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 22.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 22.09.2022 Type Delivered
Plná moc 22.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.10.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 14.11.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 14.11.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 25.11.2022 Type Sent document
POZ 638-93
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Dittmeyer Rolf H. GmbH
1 Prevod majiteľa 02.10.2006 Sunny Delight Beverages Europe SARL The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.10.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Prevod majiteľa 27.12.2006 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International Sunny Delight Beverages Europe SARL
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.12.2006 Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.12.2011 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an Irish corporation The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2019 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an Irish corporation The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an Irish corporation
7 Prevod majiteľa 09.07.2019 Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an Irish corporation
8 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2019 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku