Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 638-2011
(111)  Trademark Number  231259 
(151)  Registration Date  12.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.04.2021 
(210)  Application Number  638-2011 
(220)  Application Date  11.04.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie hotelov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
36 - Prenájom bytov; vedenie nájomných domov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; správcovstvo.
41 - Prenájom dekorácií; výchovno-zábavné klubové služby; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava).
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.19, 26.03.04, 24.09.03, 26.15.15, 06.01.04, 17.02.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.; Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 638-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 638-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 11.04.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 27.06.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2011 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Type Delivered
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.04.2021 Type Delivered
7a Plná moc 01.04.2021 Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Type Delivered
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.04.2021 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Type Sent document
POZ 638-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.04.2021 Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku