Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 63659
(111)  Trademark Number  178451 
(151)  Registration Date  20.11.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.09.2021 
(210)  Application Number  63659 
(220)  Application Date  11.09.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.1997 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  42 
(511)  List of Classified Goods and Services  42 - Služby pre reštaurácie, bary, nočné kluby a podobné. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CORONA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.; Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Mexico City; MX 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.09.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2016 02/2016 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.10.2018 10/2018 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 63659
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 63659
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha Type Delivered
2 Prihláška OZ Type Delivered
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.1994 Type Sent document
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.08.1994 Type Delivered
5 F0001 Popl. za lehotu Type Payment
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.10.1994 Type Delivered
7 F0001 Popl. za lehotu Type Payment
8 Plná moc 22.11.1994 Type Delivered
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.1995 Type Sent document
11 Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.01.1995 Type Delivered
12 pokyn na zverejnenie POZ 04.11.1996 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Type Sent document
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2001 Type Delivered
14a Plná moc 05.04.2001 Type Delivered
15 36 Poplatok 23.04.2001 Type Payment
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.04.2001 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Type Sent document
18 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 30.01.2002 Type Sent document
19 vnútrospisový list 11.02.2002 Type Internal Letter
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.05.2011 Type Delivered
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.05.2011 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Type Sent document
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2013 Type Delivered
23a Plná moc 17.06.2013 Type Delivered
23b Doklad o podniku/podnikateľovi 17.06.2013 Type Delivered
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2013 Type Payment
25 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Type Sent document
26 Žiadosť o zápis prevodu 17.09.2015 Type Delivered
26a Plná moc 17.09.2015 Type Delivered
26b Doklad o prevode 17.09.2015 Type Delivered
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2015 Type Payment
28 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Type Sent document
29 Žiadosť o zápis prevodu 13.06.2018 Type Delivered
29a Doklad o prevode 13.06.2018 Type Delivered
29b Plná moc 13.06.2018 Type Delivered
30 Doplnenie materiálov 20.06.2018 Type Delivered
30a Plná moc 20.06.2018 Type Delivered
30b Doklad o prevode 20.06.2018 Type Delivered
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2018 Type Payment
32 dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2018 Type Sent document
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Type Delivered
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Type Delivered
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Type Payment
36 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2021 Type Sent document
POZ 63659
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 02.10.2013 Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V. CERVECERIA MODELO, S. A. de C. V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.10.2013 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Prevod majiteľa 14.01.2016 Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V. Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2016 FAJNOR IP s.r.o.
5 Prevod majiteľa 05.09.2018 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2018 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku