Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 62858
(111)  Trademark Number  173497 
(151)  Registration Date  27.01.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.07.2021 
(210)  Application Number  62858 
(220)  Application Date  22.07.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  12.04.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Služby - vzdelávanie a zábava vo vzťahu k výpočtovej technike a výučbe softvéru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  MICROSOFT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Microsoft Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US 
(740)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.07.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.04.1995 04/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 62858
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 62858
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha Type Delivered
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.09.1994 Type Sent document
3 Plná moc 10.10.1994 Type Delivered
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.10.1994 Type Payment
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.1994 Type Internal Letter
6 Osvedčenie Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.03.2001 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2001 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.04.2004 Type Delivered
11 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.05.2004 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2004 Type Sent document
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.02.2011 Type Delivered
13a Plná moc 24.02.2011 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.05.2011 Type Sent document
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2011 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.05.2015 Type Delivered
17a Plná moc 15.05.2015 Type Delivered
18 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.06.2015 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2015 Type Sent document
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.11.2020 Type Delivered
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Type Delivered
21a Plná moc 04.05.2021 Type Delivered
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2021 Type Sent document
POZ 62858
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2004 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.06.2015 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku