Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 628-2021
(111)  Trademark Number  256198 
(151)  Registration Date  28.09.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  28.09.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  628-2021 
(220)  Application Date  03.03.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  23.06.2021 
(450)  Publication of Registration Date  13.10.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie.
42 - Vedecký výskum.
45 - Organizovanie politických zhromaždení; právne zastupovanie občanov pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami (právne služby); nekomerčné lobistické služby; politický lobing; právne poradenstvo v oblasti ľudských práv; právny výskum; politologické analýzy; politický výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ZA ĽUDÍ 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ZA ĽUDÍ; Jašíkova 4849/2, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Attorney(s)  PETKOV & Co s. r. o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.03.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.06.2021 12/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.10.2021 19/2021 FG3M
 
POZ 628-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.03.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 628-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Type Delivered
Plná moc 03.03.2021 Type Delivered
Plná moc 03.03.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.03.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2021 Type Payment
výsledok rešerše 12.03.2021 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.03.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.05.2021 Type Delivered
Sprievodný list 18.05.2021 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 25.05.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.10.2021 Type Sent document
POZ 628-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku