Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 626-2013
(111)  Trademark Number  236133 
(151)  Registration Date  15.11.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.04.2023 
(210)  Application Number  626-2013 
(220)  Application Date  05.04.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.08.2013 
(450)  Publication of Registration Date  08.01.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  04, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  04 - Voňavé sviečky, sviečky.
16 - Fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; hárky papiera; kalendáre; predmety z kartónu; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; nálepky, lepiace štítky; obálky; obaly; papierové obrúsky; papierové obrusy; papiernický tovar; papierové pásky; plagáty; tlačoviny; papierové utierky; papierové vlajky; papierové vreckovky; papierové zástavy.
18 - Aktovky; batohy; cestovné tašky; dáždniky; chlebníky; kabelky; kufre; kufríky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; poľovnícke tašky; poľovnícke torby; tašky na kolieskach; torby; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov.
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše; kanvice (neelektrické); kanvičky; kanvy; karafy; krčahy; misky; misy; otvárače na fľaše; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; poháriky; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; poľné fľaše; sklené banky; sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky; podložky na stôl s výnimkou papierových; podložky pod poháre alebo taniere; prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky a utierky na tvár; utierky na riad; vlajky; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; závesy textilné alebo umelohmotné.
25 - Baretky; bundy; čelenky; čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy; košele; kravaty; kúpacie plášte; opasky; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šály; šatky, šály; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty na pokrývky hlavy; športové tričká, dresy; tielka, tričká; tielka, vesty; tričká; vesty; vrecká na odevy; zástery; župany.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
40 - Potlač textilu, najmä tričiek so vzormi s originálnymi motívmi. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.07.06, 26.02.01, 27.03.15, 26.02.05, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04, 27.99.03, 27.99.04, 27.99.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, biela, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Chránené dielne, s. r. o.; Náb. J. Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš 
(740)  Attorney(s)  Janči Peter, JUDr.; Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.04.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 26.10.2022 20/2022 ND3M
 
POZ 626-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2013 251,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.09.2022 116,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 626-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.04.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 05.04.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.04.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2013 Type Payment
výsledok rešerše 29.05.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 29.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 02.09.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 02.09.2022 Type Delivered
Plná moc 02.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 02.09.2022 Type Delivered
Plná moc 02.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2022 Type Sent document
POZ 626-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Chránené dielne, s. r. o. Chránené dielne, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku