Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62382
(111)  Číslo ochrannej známky  172005 
(151)  Dátum zápisu  11.08.1993 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  62382 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.12.1993 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 08, 09, 11, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
05 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
08 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
09 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
11 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
16 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
18 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
19 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
21 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
24 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
25 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
26 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
28 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
29 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
30 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
31 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
32 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
33 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov.
34 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, výrobky farmaceutické a zdravotnícke, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov a iný drogistický tovar, výrobky elektrické a elektronické, najmä výrobky audiovizuálnej techniky, ako sú televízory, satelitné systémy, rádioprijímače, gramofóny, prehrávače kompaktných platní, autorádiá, kazetové magnetofóny, videomagnetofóny, videorekordéry, kamery, zosilňovače, počítače, kalkulačky, kazety, videokazety, platne, kompaktné disky, prístroje fotografické, kinematografické, optické, drobné domáce elektrospotrebiče a elektrické náradie; pece a kuchynské sporáky; ručné nástroje a náradie všetkých druhov, vidličky, lyžičky, nože; papier a výrobky z papiera, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; výrobky z kože, kožená galantéria; prefabrikáty pre domácich majstrov, najmä polospracované rezivo, trámy, dosky, latky, hranoly, drevené panely, preglejky, kuchynské náčinie a potreby, umývacie potreby, tovar sklenený, porcelán, keramika; textilné výrobky, odev, bielizeň, topánky, textilná a kovová bižutéria a galantéria; hračky; mäso a mäsové výrobky, ryby vrátane kôrovcov a mäkkýšov, výrobky z morských rýb, upravené morské ryby, sladkovodné a lovné ryby, vnútornosti, hydina, porciovaná hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie, konzervované hotové potraviny, mlieko, syry, konzervované mlieko a iné mliečne výrobky, vajcia, výrobky z vajec, jedlé rastlinné tuky a oleje, bravčová masť, sušená slanina, maslo, zaváraniny, káva, kávové výťažky, kakao, kakaový prášok, cukor, ryža, pšeničná, múka, krupica, chlieb, pekárske výrobky z pšenice, trvanlivé pekárske výrobky, cesto, strukoviny, výrobky z mletej múky, čokoláda, čokoládové a nečokoládové sladkosti, cukrovinky, sucháre, sušienky, koláče, jemné pečivo, zemiaky a výrobky zo zemiakov, zmrzlina, med, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kečup, korenie, subtropické a tropické ovocie, ovocie z mierneho zemepisného pásma, čerstvá zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny; pivá, ľahké pivá aj ležiak, pivo v sudoch, pivo v spotrebiteľskom balení, sódovka, malinovky, ovocné nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, prírodné minerálky, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy, medové nápoje, vína vrátane hroznových vín, liehoviny, likéry destiláty; cigarety a potreby pre fajčiarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Koninklijke Ahold Delhaize N.V.; Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.12.1993 6/1993 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 2/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 1/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2013 12/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 11.08.2021 15/2021 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.08.2021 15/2021 TC3M
 
POZ 62382
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.06.2001 3 000,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.11.2011 529,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.09.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.07.2021 453,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62382
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra Typ Doručené
Spis Praha 27.06.1991 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.08.1993 Typ Interné listy
Plná moc 19.06.2001 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.06.2001 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.06.2001 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 21.11.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.09.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2013 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.09.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.11.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.07.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 06.07.2021 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 06.07.2021 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 12.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 16.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Typ Odoslané
POZ 62382
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.10.2013 Koninklijke Ahold N. V. Koninklijke Ahold N. V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.10.2013 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Koninklijke Ahold N. V.
Bušová Eva, JUDr., advokátka Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2022 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku