Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 621-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241001 
(151)  Dátum zápisu  15.10.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  621-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.03.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farby, nátery; farbivá; pigmenty; laky; glazúry (farby, laky); moridlá; fermeže; fixatívy (laky); základné náterové farby; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; práškové kovy pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; náhradné náplne farieb; spojivá na výrobu farby; spojivá do farieb; prírodné živice (surovina); mastix (prírodná živica); glejové živice; ohňovzdorné farby; keramické farby; azbestové farby; anilínové farbivá; alumíniové farby; práškový hliník do náterových hmôt; fixatívy vodových farieb; baktericídne náterové farby; prípravky proti korózii; protikorózne oleje; antikorózne ochranné pásky; antikorózne mazivá; ochranné prípravky na kovy; prípravky proti matneniu kovov; moridlá na drevo; farby na drevo; konzervačné prípravky na drevo; konzervačné oleje na drevo; karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo); nátery na drevo (farby); kanadský balzam; farba na kožu; garbiarska farba; farby na obuv; tlačiarenské farby (atrament); tlačiarska farba na gravírovanie; terpentín (riedidlo na farby); živičné (bitúmenové) laky; nátery na asfaltovú lepenku (farby); ochranné nátery na podvozky automobilov; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; bieloba olovnatá; oxid zinočnatý (zinková bieloba-pigment); vápno na bielenie; vápenné mlieko; oxid titaničitý (pigment); karbónová čerň (pigment); sadze (farbivo); lampová čerň (pigment); japonská čerň; strieborné prášky; strieborné emulzie (pigment); strieborné pasty; siena (hlinka); bronzové laky; bronzový prášok na maľovanie; oxid kobaltitý (farbivo); karmínová červeň (farbivo z červca neopálového); žlté drevo (farbivo); indigo (farbivo); olovená oranž; koralová fermež.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 2 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 2 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s exteriérovými a interiérovými farbami, s penetračnými nátermi, s olejovými, syntetickými, vodou riediteľnými farby, s olejovými, syntetickými, vodou riediteľnými lakmi, s riedidlami, s tmelmi, s lepidlami, so silikónmi, s montážnymi penami, s moridlami, s lazúrovacími lakmi, so stierkami, s technickými sprejmi, s čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, s maliarskym a s murárskym náradím, s olejovým tmelom (git), so sklárskym tmelom, s tmelmi na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov, so silikónmi, s chemickými prípravkami na výrobu farieb, so zvlhčovacími prípravkami (na použitie vo farbiarňach), s tmelmi na kožu, s lepidlami na kožu, s apretúrnymi chemickými prípravkami na kožu, s chemickými impregnačnými prípravkami na kožu, s chemickými prípravkami na ošetrenie kože, s tmelmi na obuv, s tmelmi na karosérie automobilov, s tmelmi na pneumatiky, so zmesami na opravu pneumatík, s tmelmi na vypĺňanie dutín stromov, s adhezívami (lepiace materiály) na priemyselné použitie, s plagátovými lepidlami, s lepidlami na tapety, so škrobovými lepidlami okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, s lepidlami na obkladačky, s lepidlami na priemyselné použitie, s gluténom (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, s glejmi (lepidlá) okrem glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť, s odfarbovacími prípravkami na priemyselné použitie, s oddeľovacími a s odlepovacími prípravkami, s prípravkami na odstraňovanie politúr, s prípravkami na odstraňovanie tapiet, s odmasťovacími prípravkami na použitie vo výrobnom procese, s chemickými prípravkami na izoláciu muriva proti vlhkosti okrem farieb, s prípravkami na konzervovanie betónu okrem farieb a olejov, s acetónom, s acetylénom, s amoniakom, so zásadami (chemické látky), s kyselinami (chemické látky), so skvapalňovacími chemickými prípravkami, s poľnohospodárskymi chemikáliami okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, s nemrznúcimi zmesami, s látkami proti vytváraniu kotlového kameňa, s roztokmi solí striebra na postriebrovanie, s chemickými prípravkami na vodovzdornú úpravu textilu, s chemickými impregnačnými prípravkami na textil, so zjasňovacími prípravkami na textil, s chemickými prípravkami proti škvrnám na textíliách, s chemickými prípravkami na čistenie voskov, s protikondenzačnými chemikáliami, s plastifikátormi, s konzervačnými prípravkami na kaučuk, s keramickými glazúrami, s papierovinou (papierová vláknina), s chemickými prípravkami na čistenie komínov, s priemyselnými chemikáliami, so soľami (chemické prípravky), s žieravými látkami na priemyselné použitie, s chemickými činidlami (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie), disperznými činidlami na plasty, s číriacimi prípravkami, s antistatickými prípravkami (nie pre domácnosť), s chemickými výrobkami na matnenie emailov, s epoxidovými živicami (surovina), s umelými živicami (suroviny), s akrylovými živicami (suroviny), indikátorovým papierom, s hasiacimi zmesami, s grafitom na priemyselné použitie, s chemickými čističmi oleja, s prípravkami proti zakaľovaniu skla, s chemickými látkami na leptanie skla, s vodným sklom (kremičitan sodný), s ochrannými prípravkami na škridly okrem farieb a olejov, s rozpúšťadlami fermeží, s chemickými prípravkami na čistenie vody, s vyzinou nie pre domácnosť a na kancelárske použitie, s chemickými tužidlami na papier, s chemickými tužidlami na kaučuk, s moridlami na kovy, s moridlami (na použitie v garbiarstve), s keramickými zmesami na spekanie (granuly, prášky), s chemikáliami na preplachovanie radiátorov, s odfarbovačmi, s prípravkami na odstraňovanie náterov, s prípravkami na odstránenie lakov, s bieliacimi soľami, s bieliacou sódou, so sódou na čistenie, s prípravkami na uvoľnenie upchatých odtokov, s čistiacimi prípravkami, s čistiacimi prípravkami na tapety, s leštiacimi a s hladiacimi prípravky, s prípravkami na dosiahnutie vysokého lesku, s leštiacimi prípravkami na nábytok a dlážku, s leštiacimi kameňmi, s leštiacimi voskami, s prípravkami na odstraňovanie voskov z parketových podláh (čistiaci prostriedok), s leštiacimi krémami, so šlichtovacími prípravkami, s karbidmi kovov (brúsivá), s karbidmi kremíka (brúsivo), s korundom (brúsivo), s pemzou, s brúsivami (prípravky), s diamantovým brúsivom, s abrazívami, s brúsnym papierom, so šmirgľovým papierom, so skleným (brúsnym) papierom, s brúsnym plátnom, s prípravkami na ostrenie, so škrobom (apretačný prípravok), s modridlom na bielizeň, svetličkou, s plavenou kriedou, s obuvníckymi voskami, s konzervačnými prípravkami na kožu (leštidlá), s krémami na obuv, s krémami na kožu, s bieliacimi prípravkami na kožu, s glazovacími prípravkami na bielizeň, s vulkanickým popolom na čistenie, s prípravkami na odstraňovanie škvŕn, s detergentmi (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie), so čpavok (amoniak) (detergent), s prípravkami na čistenie povrchov, s protišmykovými kvapalinami na podlahy, s odmasťovacími prípravkami (nie na použitie vo výrobnom procese), s terpentínom (odmasťovací prípravok), s dezinfekčnými mydlami, s prípravkami na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť), s prípravkami na uvoľnenie upchatých odtokov, s predpieracími a namáčacími prípravkami, s antistatickými prípravkami na použitie v domácnosti, so skleným plátnom, s čistiacimi prípravkami na okná automobilov, s lúhom sodným, s prípravkami na odstránenie hrdze, so zjasňovacími prípravkami (chemické prípravky na osvieženie farieb) pre domácnosť, so stlačeným vzduchom v konzervách na čistenie a odprašovanie, s kovovými rebríkmi, s kovovými lešeniami, s kovovými kaďami, s kľúčmi, s klincami, s kovovými stenovými príchytkami, s kovovými vodiacimi lištami, s kovovými ozdobnými lištami, s dekoračnými rohovými lištami, s kovovými lištami, s kovovými rúčkami, s rukoväťami na náradie, s kovovými rúčkami na metly, s kovovým stavebným materiálom, s maliarskymi strojmi, s farbiacimi strojmi, s maliarskymi striekacími pištoľami, so striekacími pištoľami na nanášanie farieb, s rozprašovačmi, s ručnými nástrojmi a s náradím (nie na ručný pohon), s držiakmi nástrojov (časti strojov), s kefami (časti strojov), s čerpadlami, s pumpami (stroje), so strojmi a s prístrojmi na čistenie (elektrické), so strojmi na brúsenie kože, s nástrojovými brúskami, s ostričkami (stroje), s brúskami (stroje), s hobľovačkami, s drážkovými hoblíkmi, s brúsnymi kameňmi (časti strojov), s maliarskymi špachtľami, so špachtľami, so stierkami (ručné náradie), s pištoľami na vytláčanie tesniacich a tmeliacich materiálov, s murárskymi hladidlami, so škrabkami (ručné nástroje), s nožnicami, s rezačkami, s nožmi pre domácich majstrov (skalpely), s brúsnymi nástrojmi, s brúsnymi kotúčmi, s nebožiecmi (ručné vrtáky), s perforovačkami (ručné nástroje), s hoblíkmi (ručné nástroje), s rydlami (ručné nástroje), s ryteckými ihlami, s pinzetami (klieštiky), s pílkami (ručné náradie), s pilníkmi (nástroje), s rašpľami (ručné nástroje), so šmirgľovými pilníkmi, s rozpínačkami (ručné náradie), so šidlami (ručné nástroje), s kamenárskymi alebo s murárskymi kladivami, s dlátami, s tvárovými štítmi (ochranné pracovné prostriedky), s ochrannými maskami, s ochrannými rukavicami, s ochrannými prilbami, s osobnými ochrannými prostriedkami proti nehodám, s ochrannými azbestovými rukavicami, s ochrannými odevmi a s ochrannou obuvou proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu, s maliarskymi valčekmi pre domácnosť, s maliarskymi štetcami, s vodovými farbami (akvarely), s paletami pre maliarov, s maliarskymi stojanmi, s maliarskymi plátnami, s opierkami na ruky pre maliarov, so škatuľami s farbami (školské pomôcky), s lepidlami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s lepiacimi páskami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s glutínom (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť), s lepiacimi gumami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s vyzinou (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť, so samolepkami (papiernický tovar), s baliacimi plastovými fóliami, s paletizačnými plastovými fóliami (priľnavé, naťahovacie), s plastovými bublinovými fóliami (na balenie), s viskózovými fóliami na balenie, so škrobovými obalovými materiálmi, s fóliami z regenerovanej celulózy na balenie, s papierovými alebo plastovými vreckami a s taškami na balenie, s papierovými alebo lepenkovými baliacimi materiálmi (výplňové, tlmiace), s papierovými alebo lepenkovými vypchávkovými materiálmi, s papierovými utierkami, s pogumovaným plátnom pre papiernictvo, s farbiacimi páskami, s farbiacim plátnom do rozmnožovacích strojov, s bridlicami (na kreslenie), s katalógmi, s letákmi, s prospektami, s tlačivami (formuláre), s tlačenými publikáciami, s pútačmi z papiera alebo lepenky, s papierovými alebo kartónovými vývesnými tabuľami, s tabuľami na zapichovanie oznamov, s papierom, s kartónom, s lepenkou, s drevitým papierom, so strieborným papierom (papiernický tovar), so skicármi, s plagátmi, s pergamenovým papierom, s pauzovacím plátnom, s kopírovacím uhľovým papierom, s priesvitkami (papiernický tovar), s parafínovým papierom, s papierovými páskami, s lepenkovými alebo papierovými škatuľami, s korekčnými lakmi (kancelárske potreby), s pomôckami na vymazávanie, s dávkovačmi lepiacej pásky (kancelárske potreby), s gumičkami (kancelárske potreby), s tubami z kartónu, s modelovacou hlinou, s ceruzkami, s tuhami do ceruziek (náplne), s násadami na ceruzky, s mechanickými ceruzkami, s pastelkami, so značkovacími perami (papiernický tovar), so strúhadlami na ceruzky (elektrické aj neelektrické), s gumenými páskami na kancelárske použitie, s materiálmi na pečatenie, s pečatnými voskami, s pripináčikmi, s výšivkovými vzormi, s litografickou kriedou, s obtlačkami, s grafikami, s rysovacími potrebami, s leptanými štočkami, s kancelárskymi potrebami okrem nábytku, so šablónami na kreslenie a maľovanie, s podkladmi na tlačenie, nie textilné, s etiketami okrem textilných, so zinkografickými štočkami, s kopírovacími ihlami na rysovanie alebo kreslenie, s modelovacími pastami, s modelovacími hmotami, s polymérovou modelovacou hmotou, s olejotlačami, so školskými potrebami (papiernický tovar), s písacími súpravami (papiernický tovar), s mastenecom (krajčírska krieda), s papierovými zástavami, s nožmi na papier (kancelárske potreby), s kaligrafickými štetcami, s laminovačkami na dokumenty (kancelárske potreby), so sadrou, s omietkami (stavebný materiál), s ohňovzdornými cementovými omietkami, so stavebnou maltou, s asfaltovými lepenkami, s lepenkami pre stavebníctvo, so Sorelovým cementom, so smolou, so živicou, s bridlicovou múčkou, so spojivami na výrobu brikiet, so striebronosným pieskom, s alabastrovým sklom, s azbestocementom, s hrnčiarskou hlinou (surovina), so stavebným papierom, so surovou kriedou, s granitom, s bitúmenovými pokrývacími vrstvami na strechy, s lisovaným korkom, s geotextíliami, s pieskom do akvárií, s murárskymi vaňami a s nádržami, s metlami, s mechanickými metlami, s mopmi, s kefami, s kefárskymi výrobkami, s kefami na čistenie nádrží a nádob, s elektrickými kefami (nie časti strojov), so štetkami na decht s dlhou rúčkou, s kropidlami, s miešačmi okrem elektrických pre domácnosť, s leštičkami na vosk (nie elektrické), s leštiacimi strojmi a zariadeniami pre domácnosť okrem elektrických, s leštiacimi prostriedkami (okrem prípravkov z papiera a kameňa), s nástrojmi na čistenie na ručný pohon, s usňami na leštenie, s kaďami, s putňami, s prachovkami, s handrami na umývanie dlážky, s poprašovačmi nie elektrickými, s lievikmi, s cedidlami, so špongiami na umývanie, s držiakmi na špongie, so sklenenou vlnou (nie na izoláciu), s lopatkami a so zmetáčikmi, s potrebami pre domácnosť, so smetnými nádobami, s rukavicami pre domácnosť, s rukavicami na leštenie, s kúdeľom na čistenie, s gumovými zvonmi na čistenie odpadových potrubí, s rukavicami na umývanie automobilov, s jelenicami na čistenie, so semišom na čistenie; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); lepenie plagátov; marketing; marketingové štúdie; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kancelárske práce; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 40 tohto zoznamu, poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Miešanie farieb; konečná úprava povrchov maľovaním alebo natieraním; farbenie obuvi; farbenie kože; farbenie kožušín; farbenie textílií; farbenie tkanín; bielenie tkanín; poradenstvo týkajúce sa farbenia; apretovanie textílií; úprava papiera (apretovanie); oddeľovanie farieb; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); ohňovzdorná úprava tkanín; vodovzdorná úprava textilu; tlačenie vzorov; kalandrovanie tkanín; pieskovanie; laminovanie; likvidácia odpadu; dekontaminácia nebezpečných odpadov; informácie o úprave a spracovaní materiálov; pozlacovanie, pokovovanie zlatom; postriebrovanie, pokovovanie striebrom; poniklovanie; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; cínovanie, pokovovanie cínom; chrómovanie; kadmiovanie; kalenie kovov; spájkovanie; tónovanie skla; kreslenie, rytie laserom; rytie, gravírovanie; rámovanie obrazov; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); odstraňovanie pachov z ovzdušia; spracovanie papiera; čistiarne a farbiarne (služby); hobľovanie; frézovanie; obrusovanie; opracovávanie dreva; vypaľovanie keramiky; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.01, 01.15.23, 26.05.04, 26.05.18, 27.05.11, 27.05.19, 26.04.04, 26.04.98, 26.04.19, 27.05.24, 26.13.99, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie