Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 621-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  238462 
(151)  Dátum zápisu  12.11.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  621-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.04.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 37, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Automatické zavlažovacie zariadenia, výhrevné akumulátory, acetylénové horáky, acetylénové generátory, acetylénové svetlomety, dymníky, osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov, teplovzdušné rúry, zariadenia na osvieženie vzduchu, prístroje na chladenie vzduchu, filtre do klimatizácií, medziprehrievače vzduchu, ohrievače vzduchu, klimatizačné zariadenia, zariadenia na filtrovanie vzduchu, teplovzdušné zariadenia, prístroje na teplovzdušný kúpeľ, kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu, zapaľovače na zapaľovanie plynu, zapaľovače, žiarovky, elektrické žiarovky, oblúkové lampy, elektrické lampy, konštrukcie pecí, chladiarne, svetlá na dopravné prostriedky, elektrické tlakové hrnce, zariadenia do automobilov proti oslneniu (výstroj lámp), automobilové reflektory, chladiace prvky do pecí, vane na sedacie, prenosné kabíny na parné kúpele, inštalačný materiál na ohrievače vody (bojlery), kúpeľňové armatúry, lampy, lampáše, objímky na svietidlá, žeraviace kahany, lampové horáky, svietidlá na bicykle, bidety, bojlery (nie časti strojov), pece, hydranty, radiátorové uzávery, elektrické vreckové baterky, ohrievače vody, rúry na pečenie, dýzy, zariadenie na otáčanie ražňom, ražne, laboratórne horáky, komíny (ropný priemysel), horáky, baktericídne horáky, kotly na pranie, prenosné záchody, ventilátory (klimatizácia), zariadenia na praženie kávy, vykurovacie telesá, kohútiky a kohúty na potrubia, regenerátory tepla, šamotové obloženia pecí, žiarovky do smeroviek na vozidlá, uhlík do oblúkových lámp, vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia, nakladače do pecí, preplachovacie kontajnery na teplovodné kúrenie, výhrevné kotly, kotlové rúry do vykurovacích zariadení, klimatizačné zariadenia do vozidiel, vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami, vykurovacie telesá do automobilov, elektrické vykurovacie telesá, radiátory ústredného kúrenia, zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia, vyhrievacie telesá, vyhrievacie železá do žehličiek, elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky, elektricky vyhrievané nánožníky, ohrievače tanierov, ponorné ohrievače, cylindre, lampové cylindre, komínové rúry, dymovody, komínové dúchadlá, ventilátory, sušiče na vlasy, vodovodné zariadenia, sušičky (prístroje), klimatizačné prístroje, ohrievače lepidla, destilačné kolóny, potrubia (časti sanitnej inštalácie), toalety (WC) toilets, mraziace zariadenia, mrazničky, elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie, sporáky, varné prístroje a zariadenia, bicyklové svetlá, elektrické osvetľovacie výbojky, rozmrazovacie zariadenia na vozidlá, dávkovače dezinfekčných prípravkov na toalety, zariadenia na dezinfikovanie, odsoľovacie zariadenia, zariadenia na sušenie, difuzéry svetla zariadenia na chladenie nápojov, destilačné prístroje, sprchy, objímky na elektrické svetlá, zariadenia na úpravu vody, zariadenia na filtrovanie vody, zariadenia na chladenie vody, fontány, tlakové zásobníky vody, sterilizátory vody, výmenníky tepla, osvetľovacie prístroje a zariadenia, čistiace zariadenia na odpadovú vodu, stropné svetlá, elektrické radiátory, prístroje na čistenie plynu, ohrievače, zariadenia na sušenie krmiva, odparovače, kachle, vlákna do elektrických lámp, filtre na pitnú vodu, fakle, prenosné vyhne, pece a piecky okrem laboratórnych, tvarované obloženia pecí, rošty do pecí, kozuby, pecové popolníky, chladiace zariadenia a stroje, chladiace komory, chladiace nádoby, lampy na kučeravenie vlasov, pražiče na ovocie, práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení), plynové horáky, plynové bojlery, plynové lampy, parné kotly (nie časti strojov), lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne), stroje a zariadenia na výrobu ľadu, chladiace boxy, lampové banky, stolné variče, hriankovače, grily (prístroje na pečenie), spaľovacie pece, ionizátory na úpravu vzduchu a vody, ozdobné fontány, laboratórne lampy, zariadenia na chladenie mlieka, pastéry (zariadenia na pasterizáciu), olejové lampy, UV-lampy nie na lekárske použitie, bezpečnostné lampy, svetelné reflektory, lampióny, reťaze farebných žiaroviek, umývadlá, chladiace zariadenia na kvapaliny, žiarivky, horečnaté vlákna na svietenie, stroje na praženie sladu, banské lampy, zariadenia na spracovanie, jadrových palív a jadrových spomaľovačov, regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, svietiace domové čísla, kyslíkovo-vodíkové horáky, radiátory (na kúrenie), olejové horáky, reflektory na vozidlá, vyhrievacie platne (variče), baterky (svietidlá), polymerizačné zariadenia, kuchynské sporáky, vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá, zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody, stroje a prístroje na čistenie vzduchu, destilačné veže chladiace zariadenia a stroje, variče, teplovodné vykurovacie prístroje, reflektory vozidiel, chladiace prístroje a zariadenia, ochladzovacie prístroje a zariadenia, dymové klapky (vykurovanie), príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia, bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia, kohútiky, vodovodné podložky, krúžky, pekáč, otočný rošt, sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na sušenie, sušiče na ruky do umyvární, špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení), ventilátory (časti vetracích zariadení), sterilizátory, zariadenia na chladenie tabaku, pražiace stroje na tabak, osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky, pražiace stroje, automatické dopravníky na prepravu popola, zariadenia na výrobu pary, vetracie zariadenia, klimatizačné zariadenia do automobilov, toaletné (záchodové) misy, záchodové sedadlá, tienidlá na lampy, objímky na tienidlá, zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia, regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia, regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu, parné akumulátory, prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody, dymníky do laboratórií, sterilizátory vzduchu, destilačné prístroje, liehové horáky, kahany, benzínové horáky, zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lámp), ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel, držiaky plynových horákov, zariadenia na zásobovanie vodou, jadrové reaktory, články do atómových reaktorov, elektrické nízkotlakové autoklávy, žiarovky do automobilových smeroviek, svetlá na automobily, elektrické ohrievače na detské fľaše, elektrické formy na pečenie oblátok, regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje, elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary, elektrické kávovary, pouličné lampy, kotlové rúry vykurovacích kotlov, rošty na opekanie mäsa, fritézy elektrické, kozuby (domové), tepelné čerpadlá, solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie, solárne pece, soláriá (prístroje), splachovacie zariadenia, splachovače, prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, chladničky, prostriedky na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie), zariadenia na prívod vody, prístroje na čistenie olejov, inhalačné prístroje nie na lekárske použitie, podstavce násypníkov pecí, vreckové ohrievače, kúpeľové vane, chromatografické prístroje (na priemyselné použitie), výhrevné žeraviace vlákna, plynové kondenzátory (nie časti strojov), elektrické ohrievacie podušky nie na lekárske použitie, saunovacie zariadenia, sprchovacie kabíny, drezy, tvárové naparovacie prístroje (sauna), pisoáre, ohrievacie fľaše, elektrické kanvice, ohrievače do postele, prikrývky elektrické vyhrievacie nie na lekárske použitie, ohrievadlá, prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách, ohrievače do akvárií, svietidlá do akvárií, elektricky vyhrievané koberce, zubárske vypaľovacie pece, elektrické prístroje na výrobu jogurtov, expanzné nádrže na ústredné vykurovanie, kuchynské odsávače, elektrické ventilátory (stolové), elektrické sušiče bielizne, mikrovlnné rúry, prístroje na chlórovanie vody v bazénoch, termostatické ventily (časti ústredného kúrenia), prístroje na vytváranie vĺn, prístroje na dehydratáciu potravinového odpadu, potápačské svetlomety, difuzéry k zavlažovacím zariadeniam, sterilizačné jednorazové vrecká, čisté komory (sanitné inštalácie), lávové kamene na grilovanie, zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo, mikrovlnné rúry na priemyselné použitie, zariadenia na pečenie chleba, mraziace vitríny, parné prístroje na žehlenie textílií, stroje na pečenie chleba, elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami), prístroje na hydromasážne kúpele, vyhrievané výkladné skrine.
37 - Údržba nábytku, oprava fotografických prístrojov, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, inštalácia a opravy výťahov, asfaltovanie, údržba a opravy motorových vozidiel, umývanie automobilov, údržba a opravy lietadiel, čistenie interiérov budov, čistenie a opravy kotlov, údržba a oprava horákov, prenájom buldozérov, inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, čalúnnické opravy, údržba a opravy trezorov, prenájom stavebných strojov, stavba lodí, oprava šatstva, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení, oprava obuvi, čistenie komínov, údržba a opravy bezpečnostných schránok, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, stavebníctvo (stavebná činnosť), podmorské staviteľstvo, stavebný dozor, opravy šatstva, údržba, čistenie a opravy kože, inštalácia kuchynských zariadení, demolácia budov, antikorózne, dezinfekcia, maľovanie a opravy reklamných tabúľ, stavba a opravy skladov, izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo), prenájom bagrov a rýpadiel, čistenie okien, oprava a údržba filmových premietačiek, inštalácia a opravy pecí, údržba, čistenie a opravy kožušín, mazanie vozidiel, čistenie odevov, opravovne hodín (údržba a opravy), výstavba tovární, inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení, izolovanie, umývanie dopravných prostriedkov, pranie bielizne, pranie, inštalácia, údržba a opravy strojov, murárske práce, reštaurovanie nábytku, budovanie prístavných hrádzí, žehlenie odevov naparovaním, výstavba a údržba, tapetovanie (papierové tapety), tapetovanie wallpapering travaux de tapissiers, oprava dáždnikov, oprava slnečníkov, čalúnenie nábytku, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, hladenie alebo brúsenie pemzou, sadrovanie, štukovanie, klampiarstvo a inštalatérstvo, leštenie vozidiel, opravy púmp a budovanie prístavov, opravy odevov, deratizácia, protektorova nie, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, žehlenie bielizne, precínovanie (opravy), nitovanie, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi, autoservisy (údržba a tankovanie), inštalácia a opravy telefónov, údržba vozidiel lakovanie, glazovanie, čistenie vozidiel, opravy vozidiel pri dopravných nehodách, prenájom čistiacich strojov, ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve), montovanie lešení, murovanie, murárske práce, čistenie, chemické čistenie, stavebné informácie, informácie o opravách, ostrenie a brúsenie, banské dobývanie, povrchové dobývanie, kladenie povrchov komunikácií, pieskovanie, podmorské opravy, čistenie exteriérov budov, vulkanizovanie pneumatík (opravy), vŕtanie studní, výstavba obchodov a obchodných stánkov, inštalácia, údržba a opravy počítačov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, prenájom stavebných žeriavov, prenájom zametacích vozidiel, pokrývačské, umelé zasnežovanie, čistenie ciest, opravy zámok, reštaurovanie umeleckých diel, reštaurovanie hudobných nástrojov, inštalácia okien a dverí, údržba bazénov, renovácie tonerov, stavebné poradenstvo, tesárske práce, hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu, prenájom odvodňovacích čerpadiel, požičiavanie práčok, oprava elektrických vedení, nabíjanie batérií vozidiel.
41 - Akadémie (vzdelávanie), zábavné parky, zábava, drezúra zvierat, požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, služby estrádnych umelcov, filmové štúdiá, cirkusy, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, korešpondenčné vzdelávacie kurzy, telesné cvičenie, prenájom dekorácií na predstavenia, poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu, rozhlasová zábava, vydávanie textov (okrem reklamných), vyučovanie, vzdelávanie, školenia, požičiavanie zvukových nahrávok, požičiavanie kinematografických filmov, produkcia filmov (nie reklamných), gymnastický výcvik, požičovne kníh (knižnice), vydávanie kníh, požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov, tvorba rozhlasových a televíznych programov, koncertné siene (služby), služby orchestrov, divadelné predstavenia, tvorba divadelných alebo iných predstavení, televízna zábava, prenájom divadelných kulís, zoologické záhrady (služby), poskytovanie zariadení na športovanie, pózovanie modelov výtvarným umelcom , služby pojazdných knižníc, služby kasín (hazardné hry), výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, diskotéky (služby), informácie o výchove a vzdelávaní, skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť), informácie o možnostiach zábavy, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, hazardné hry, poskytovanie golfových ihrísk, fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia), služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava), organizovanie živých vystúpení, premietanie kinematografických filmov, detské škôlky (vzdelávanie), organizovanie športových súťaží, plánovanie a organizovanie večierkov, prakticky výcvik (ukážky), služby múzeí (prehliadky, výstavy), nahrávacie štúdiá (služby), informácie o možnostiach rekreácie, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov), prenájom štadiónov, prenájom videorekordérov, požičiavanie videopások, organizovanie a vedenie seminárov, tábory na športové sústredenia, organizovanie a vedenie sympózií, meranie času na športových podujatiach, internátne školy, organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba), organizovanie súťaží krásy, rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia, postsynchronizácia, dabing, náboženská výchova, organizovanie lotérií, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), herne s hracími automatmi (služby), požičiavanie audioprístrojov, prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií, prenájom tenisových kurtov, požičiavanie videokamier, redigovanie scenárov, strihanie videopások, online vydávanie elektronických kníh a časopisov, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), titulkovanie, on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí), poskytovanie zariadení na karaoke, hudobné skladateľské služby nočné kluby, online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania), fotografické reportáže, fotografovanie, poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania), reportérske služby, prekladateľské služby, tlmočenie posunkovej reči, nahrávanie videopások, fotografovanie na mikrofilm, služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia, písanie textov (okrem reklamných), organizovanie a vedenie koncertov, kaligrafické služby, formátovanie textov (nie na reklamné účely), organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely, koučovanie (školenie), prenájom športových plôch, služby diskdžokejov, tlmočnícke služby, služby osobných trénerov (fitnes cvičenia), kurzy telesného cvičenia, odborné preškoľovanie, hudobná tvorba, požičiavanie hračiek, prenájom vybavenia herní, školské služby (vzdelávanie), online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania), online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania), individuálne vyučovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.04, 05.05.20, 25.01.25, 26.11.11, 26.05.04, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVASTAV, s.r.o.; Vlastenecké nám. 8, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2014 8/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2015 1/2015 FG3M
 
POZ 621-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2014 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 621-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.04.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.04.2014 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 07.05.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.05.2014 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 09.06.2014 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 11.06.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2014 Typ Odoslané
POZ 621-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku